Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

«Θα έρθει καιρός που θα πέσει μεγάλη δίψα κι ο διάβολος θα γυρίζει στους λάκκους με τα κολοκύθια του γιομάτα νερό. Θα δίνει μόνο στους δικούς του»


Από το βιβλίο: «Οι Προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού μέσα στην ιστορία»

«Θα έρθει καιρός που θα πέσει μεγάλη δίψα κι ο διάβολος θα γυρίζει στους λάκκους με τα κολοκύθια του γιομάτα νερό. Θα δίνει μόνο στους δικούς του». (Προφητεία 41 – Συλλογή Καλυβόπουλου)

Γιατί θα δίνει ο διάβολος μόνο στους δικούς του; Τώρα, επί παραδείγματι, πετρέλαιο δεν αγοράζουν όλοι οι άνθρωποι;

Η περαιτέρω μελέτη της σπουδαίας αυτής προφητείας μας οδηγεί στο να τοποθετήσουμε χρονολογικά την εκπλήρωσή της στον καιρό του γενικού σφραγίσματος, όταν δηλαδή οι χριστιανοί θα έχουν πάρει την αρνητική θέση έναντι του σφραγίσματος και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν, ένεκα του οικονομικού αποκλεισμού του Αντιχρίστου, θα έχουν σφραγισθεί «…ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού…» (Αποκ. ιγ’ 17)

Το «θηρίο» αυτό είναι άνθρωπος. Το λέγει καθαρά το κείμενο: «όνομα γαρ ανθρώπου εστί».

Αυτός όμως ο άνθρωπος-θηρίο ενεργεί κατ’ ενέργεια του διαβόλου, για να προσκυνήται ο διάβολος «το πρώτο θηρίο», όπως λέγει στην Αποκάλυψη και ο οποίος θα θανατώνει όσους δεν θα προσκυνούν τον διάβολο.

Πως είναι δυνατό να δώσει τρόφιμα και νερό ο Αντίχριστος στους χριστιανούς αφού «ποιήση όσους εάν μη προσκυνήσωσι τη εικόνι του θηρίου ίνα αποκτανθώσι»; Και εάν δια του σφραγίσματος τους κάνει οικονομικό αποκλεισμό, ο λόγος είναι ή για να «προσκυνήσωσι τη εικόνι του θηρίου», προσκυνώντας έτσι τον ίδιο, διότι δια της τιμής της εικόνος η προσκύνηση εις το πρωτότυπο μεταβαίνει· ή «ίνα αποκτανθώσι» απειθούντες εις το θηρίο δια της πείνας και δίψας.

Δεν θα γνωρίζει όμως ότι ο Θεός χθες και σήμερον είναι «ο αυτός» και όπως θαυματούργησε για τους Ισραηλίτες στην έρημο προσφέροντάς τους ψωμί και νερό και όλα τα αναγκαία, έτσι θα φροντίσει και για το «μικρό ποίμνιο», «το λείμμα», δια πολλών θαυμάτων.

Η ιδιαζόντως φοβερή αυτή ξηρασία δεν θα είναι φαινόμενο, που θα το έχει προκαλέσει ο διάβολος. Θα είναι μια τιμωρία του Θεού δια το ενεργηθέν μυστήριο της ανομίας, αν μάλιστα το συνδυάσουμε και με την παρουσία των 2 προφητών στα Ιεροσόλυμα (Ηλία – Ενώχ) όταν θα «προφητεύσουσι ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα» και θα έχει την δύναμη η προσευχή τους «ίνα μη υετός βρέχει». Εδώ όμως πρόκειται για το κορύφωμα και για την πίεση πλέον αυτού τούτου του Αντιχρίστου, που θα πιέζει ο ίδιος τους χριστιανούς και θα πιέζεται ύστερα εκ μέρους των δύο προφητών, τους οποίους μάλιστα θα σκοτώσει.

Αλλά η δράση του Αντιχρίστου και το σφράγισμα θα έχει εμφανιστεί πριν από τους δύο προφήτες.

…Βάσει της προφητείας αυτής, ο διάβολος (δια των υπηρετών του) και δεύτερων δια των διορισμένων υπαλλήλων του οπαδών του Αντιχρίστου «θα γυρίζει στους λάκκους με τα κολοκύθια του γιομάτα νερό».

… Επομένως κάπως έτσι θα γίνεται ο ανεφοδιασμός του ύδατος, στους σφραγισμένους όμως… «Ο διάβολος θα γυρίζει στους λάκκους με τα κολοκύθια του γιομάτα νερό (απ’ όπου εκείνος θα βρίσκει – ασφαλώς όπου θα υπάρχει νερό, θα το έχει κατασχέσει – μονοπώλιο ύδατος). Θα δίνει μόνο στους δικούς του».

Οι δικοί του θα φέρουν τον αριθμό του (666) ή το όνομά του στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους κι αυτοί θα αγοράζουν το νερό από «τα κολοκύθια του» Γιατί όπως λέει η Αποκάλυψη, αυτοί μόνο θα μπορούν να αγοράζουν και να πουλάνε. Τα κολοκύθια αυτά ανεφοδιασμού ύδατος ασφαλώς θα είναι καινούριας τεχνολογίας μέσα…
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΙΤΕ: ⇒ ΕΔΩ



https://simeiakairwn.wordpress.com

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...