Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Ανακοίνωση σωματείου Τάματος του Έθνους για την εορτή της Μεταμορφώσεως


(...) Λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ 6η Αὐγούστου συμπίπτει στὴν αἰχμὴ τοῦ θέρους καὶ ὅλοι οἱ «κουρασμένοι» θέλουν νὰ «ξεκουραστοῦν» στὰ ἐξοχικά τους, τὶς ἀμμουδιές τους ἢ τὰ χωριουδάκια τους, ἢ ταξίδια ἀναψυχῆς στὸ ἐξωτερικό, δὲν εἴμαστε δυστυχῶς σὲ θέσι νὰ καλέσουμε τὰ μέλη μας, τοὺς φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας νὰ συγκεντρωθοῦμε σὲ κάποιο συγκεκριμένο Ναὸ ἢ αἴθουσα καὶ νὰ προσευχηθοῦμε καὶ προβληματισθοῦμε γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
Ἀφήνουμε λοιπὸν τὸν κάθε φίλο καὶ θαυμαστὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ ἐπιλέξῃ ποῦ θὰ πάῃ νὰ ἐκκλησιαστῇ.

«Οὐ ὁ τόπος, ἀλλὰ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον προσευχόμεθα», ἔχει μεγίστην ἀξία καὶ σημασία.
Διότι, κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο: «Ἑορτὴ Ἁγίου μίμησις Ἁγίου».

-Ὁ Θεάνθρωπος μᾶς τὸ ξεκαθαρίζει στὸν διάλογό του μὲ τὴν Σαμαρείτιδα : «Πνεμα ὁ Θεὸς καὶ τοὺς προσκυνοντας Ατὸν ν πνεύματι καὶ ληθεί δε προσκυνεν» (ωαν. Δ, 24) !  !  !

-Μακάρι λοιπὸν νὰ ἔχουμε βαθιὰ πίστι ἀναφωνοῦντες:
«Πιστεύω Κύριε, βοήθοι μοι τῆ ἀπιστίᾳ».
Να ἔχουμε ἄκρα ταπείνωσι συναισθανόμενοι τὴν ἐλεεινότητα τοῦ χαρακτῆρα μας καὶ νὰ ἐπικαλούμαστε τὸ θεῖο ἔλεος, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ρυσθοῦμε ἀπὸ τὴν σατανικὴ ἀρνητικὴ συμπεριφορὰ τῶν ἰθυνόντων γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ μεγαλεπηβόλου μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό.

-Ὁ πανταχοῦ παρὼν Θεὸς ἐὰν διαπιστώσει ποταμοὺς δακρύων εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν Χριστιανῶν, θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του καὶ θὰ φωτίσῃ τοὺς ἰθύνοντες νὰ παύσουν νὰ ἀντιδροῦν διαμωνιωδῶς.
Ὁπότε μὲ τὴν βοήθεια ἐκείνου θὰ μπορέσουμε νὰ ἐργαστοῦμε πυρετωδῶς, γιὰ νὰ τεθῇ ὁ θεμέλιος λίθος ἐντὸς τοῦ 2016 καὶ τὴν 25η Μαρτίου 2021, κατὰ τὴν πανηγυρικὴ ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου, νὰ ἑορτάσουμε λαμπρῶς τὰ 200 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενσία, νὰ τιμήσουμε τοὺς ἥρωες προγόνους μας καὶ νὰ ὑμνήσουμε, δοξολογήσουμε καὶ εὐχαριστήσουμε δεόντως τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστό, τελοῦντες τὰ ἐγκαίνια τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦἜθνους.

ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ  
ολόκληρη η ανακοίνωση...

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...