Μᾶς τρομάζει ἡ κατάσταση στόν κόσμο, μᾶς ἀπογοητεύει. Τό μῖσος, ὁ ἀλληλοσπαραγμός μέ ἀναρίθμητα θύματα, ἐπεκτείνεται συνεχῶς