Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Ο τάφος και το δεξί χέρι της Αγίας Παρασκευής

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΥΝΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Το δεξί χέρι της Αγίας Παρασκευής στις Κυνοπιάστες Κέρκυρας

 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...