Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

Διοργάνωση Ἑσπερίδος γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ.

Τὸ Σάββατο 28 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ., μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, θὰ πραγματοποιηθῇ στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια, Ἑσπερίδα μὲ θέμα:
«Ἡ Καθολικὴ Ὀρθοδοξία σήμερα».
 
Θὰ ἐξεταστοῦν τὰ ἐπιμέρους θέματα:
 
·   Ἡ κατὰ τόπους κατάσταση τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στὶς ἡμέρες μας, ἐν σχέσει μὲ τὴν παγκόσμια κρίση.
·   Ἡ προσέγγιση τῶν ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοδόξων μεταναστῶν στὴν χώρα μας.
·   Τὸ ἑνιαῖο μήνυμα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὸν σύγχρονο κόσμο.
·  Ἡ Καθολικὴ Ὀρθοδοξία καὶ οἱ πολυώνυμες ἀντιχριστιανικὲς καὶ ἀντικοινωνικὲς αἱρέσεις καὶ θεωρίες.
Εἰσηγητὲς: Κόκορη Μαγδαληνή, ἰατρός-θεολόγος.
      Μπεκρῆ Σοφία, φιλόλογος-θεολόγος.
      Σκόντζος Λάμπρος, θεολόγος.
      Τσούπρας Βασίλειος, θεολόγος-κοινωνιολόγος.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 
Παρακαλοῦνται οἱ σχετικοὶ μὲ τὴν Ἱεραποστολὴ φορεῖς νὰ συμμετάσχουν στὴν σύσκεψη αὐτή, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐξετάσωμε πῶς μπορεῖ νὰ συνεχιστῇ ἡ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἡ προάσπιση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως στὸν σύγχρονο κόσμο ‒στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικὸ‒ πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Παρακαλοῦμε ἐπίσης ὅλους τοὺς φορεῖς νὰ δώσουν τὴν δέουσα δημοσιότητα στὴν ἐκδήλωση αὐτή, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ βασικὴ ἀποστολὴ τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας.
Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις
 
Ἀσημίνα Τσάμου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...