Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015

Σύμπτωση: Η πρώτη… ποταμίσια ερώτηση στη Βουλή αφορά έργο του Μπόμπολα.

Η πρώτη ερώτηση που κατέθεσε το Ποτάμι στη νέα Βουλή αφορά έργο του Μπόμπολα.
Η αλήθεια είναι ότι στο Ποτάμι δεν μπορούν να κρατήσουν ούτε τα προσχήματα. Έτσι η Κατερίνα Μάρκου και ο Γιώργος Αμυράς κατέθεσαν ερώτηση για την προβληματική λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης στην περιοχή της Ασσήρου του Λαγκαδά και τους κινδύνους που αυτή ενέχει για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον προς τους Υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Δεν αμφισβητούμε το πρόβλημα που υπάρχει απλώς επισημαίνουμε ότι στη συγκεκριμένη οικολογική ανησυχία του Ποταμιού κατά… σύμπτωση την κατασκευή του ΧΥΤΑ Μαυροράχης έχει αναλάβει εταιρεία, συμφερόντων του γνωστού επιχειρηματία Φώτη Μπόμπολα.
Διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Ποταμιού:
Ο ΧΥΤΑ λειτουργεί με βάση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί από το 2008, παρόλο που, εν τω μεταξύ, ο όγκος των απορριμμάτων έχει αυξηθεί επικίνδυνα. Παράλληλα, δεν έχει προχωρήσει ακόμα η συνολική επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που ισχύει από το 2005.
Η σωρεία προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ΧΥΤΑ (εκροή διασταλαζόντων στον υδροφόρο ορίζοντα και στη λίμνη Κορώνεια, έντονη παρουσία βιοαερίου, ελλιπής λειτουργία βιολογικού καθαρισμού και υπερπλήρωση κυψελών) οδηγούν στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της δημόσιας υγείας των κατοίκων της περιοχής, όπως έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και από τους περιβαλλοντικούς συλλόγους της περιοχής και την Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου που έχει συσταθεί για την παρακολούθησή του.
Οι βουλευτές ζητούν να μάθουν σε ποιές ενέργειες θα προβούν τα αρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση των ως άνω θεμάτων που έχουν ανακύψει με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ καθώς και πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός της Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να είναι σύμφωνος με τις τρέχουσες συνθήκες και ανάγκες της περιοχής αλλά και με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Για το Ποτάμι, η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί προτεραιότητα, όχι μόνο για τη μείωση της ρύπανσης και την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και ως δυναμικό τμήμα της οικονομίας, που συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων.
Απαιτείται αλλαγή πολιτικής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, με βασικά στοιχεία την πρόληψη, τη γενίκευση της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης με διαλογή στην πηγή, την αποτελεσματική συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και υπολειμμάτων, τη δραστική μείωση της ταφής (ΧΥΤΑ) και της μηχανικής επεξεργασίας.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: α) τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και β) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΘΕΜΑ: Συνεχίζεται η επικίνδυνη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης
Επανερχόμαστε στο θέμα προηγούμενων ερωτήσεων, απλών και επίκαιρων, για το ζήτημα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και τους κινδύνους που αυτή ενέχει για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον στην περιοχή του Λαγκαδά, ιδίως στην Άσσηρο, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση τοπικών περιβαλλοντικών φορέων της περιοχής να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του ΧΥΤΑ.
Ο ΧΥΤΑ λειτουργεί με βάση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί από το 2008, παρόλο που, εν τω μεταξύ, ο όγκος των απορριμμάτων έχει αυξηθεί επικίνδυνα. Μόλις τον Οκτώβριο του 2013 ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης και τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ από τον αρμόδιο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, και αυτό υπό το βάρος προστίμων που επεβλήθησαν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Παράλληλα, δεν έχει προχωρήσει ακόμα η επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που ισχύει από το 2005.

Όπως αναφέρουν οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι της περιοχής και έχει διαπιστωθεί τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και από την Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου που έχει συσταθεί:
1) Υπάρχει συνεχιζόμενη εκροή διασταλαζόντων από το πρανές του απορριμματικού αναγλύφου του ΧΥΤΑ, τα οποία οδηγούνται στο παρακείμενο ρέμα και από εκεί, φτάνουν μέχρι και τη Λίμνη Κορώνεια. Σύμφωνα με υπολογισμούς της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου, περίπου 25 κυβικά μέτρα διασταλάζοντα διαφεύγουν ελεύθερα στον αποδέκτη ανά ώρα.
2) Υπάρχει έντονη παρουσία και οσμή βιοαερίου, το οποίο δεν συλλέγεται με κάποιο τρόπο, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα και δημιουργώντας δυσφορία στους κατοίκους της Ασσήρου, ενώ υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς,
3) Ο βιολογικός καθαρισμός τετάρτου βαθμού δεν λειτουργεί και δεν διαθέτει και τη σχετική άδεια,
4) Ήδη οι δύο πρώτες κυψέλες 1 και 2 έχουν ήδη υποστεί υπέρβαση του όγκου εναπόθεσης απορριμμάτων κατά 55%, παρόλο
που βρίσκονται στο 1/3 της ζωής τους.

5) Όσον αφορά την κυψέλη 3, αυτή λειτουργεί με ειδική τρίμηνη άδεια υπό όρους, αφού οι πρόσφατες βροχοπτώσεις παρέσυραν την ειδική επίχωση και αποκαλύφθηκαν οι στεγανωτικές μεμβράνες, λόγω του απότομου πρανούς, ενώ υπάρχουν εκατέρωθεν καταγγελίες για κακοτεχνίες στην κατασκευή της. Η δε κυψέλη 4 βρίσκεται ακόμα στο στάδιο εκσκαφής με νερά και βράχους και είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί.
Τα ανωτέρω είναι γνωστά εδώ και χρόνια όμως, μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της κακής κατάστασης του ΧΥΤΑ και των συνεπειών της στους κατοίκους της περιοχής.
Εξάλλου, οι συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής που, ως γνωστό, υπάγεται σχεδόν στο σύνολό της στο δίκτυο Natura αλλά και στη Συνθήκη Ramsar, είναι ιδιαίτερα επαχθείς, επισύροντας, μεταξύ άλλων, πρόστιμα από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:
1) Σε ποιές ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την αντιμετώπιση των ως άνω θεμάτων που έχουν ανακύψει με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης;
2) Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ;
3) Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός της Κεντρικής Μακεδονίας που δεν έχει επικαιροποιηθεί εδώ και δέκα χρόνια ώστε να είναι σύμφωνος με τις τρέχουσες συνθήκες και ανάγκες της περιοχής αλλά και με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών


koutipandoras.gr

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...