Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015

Γνωρίζεις με ποιούς πολεμάς;

Γνωρίζεις πόσες λεγεώνες ἀοράτων ἐχθρῶν σὲ κυκλώνουν;Καὶ γνωρίζεις ὅτι ὁ καθένας τους σὲ πολεμάει μὲ τὸν δικό του εἰδικὸ τρόπο;
Βρυχῶνται ὅλοι τους καὶ στριγγλίζουν ἐκκωφαντικὰ,καὶ ἄς μὴν τοῦς ἀκοῦς ἐσύ,πασχίζοντας λυσσασμένα νὰ καταβροχθίσουν τὴν ψυχή σου.Δὲν θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ εἶσαι προσεχτικός;
Εἶναι δυνατὸν νὰ κερδίσεις τὴν σωτηρία,ὅταν τρῶς καὶ πίνεις ὑπερβολικά,ὅταν ξαπλώνεις καὶ συνεχῶς ἀναπαύεις τὸ σῶμα σου; Ἄν δὲν ἀγωνιστεῖς πρῶτα πρῶτα σ’αὐτὰ δὲν θὰ ξεφύγεις ἀπὸ τὶς παγίδες τῶν ἐχθρῶν.
Μπήκαμε στὸν πνευματικὸ ἀγώνα πατῶντας θὰ λέγαμε στὴν φωτιά. Ἄν θέλουμε νὰ εἴμαστε ἀληθινοὶ πολεμιστὲς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ ὄχι ψευτομέτοχοί της,τότε ἄς ἀποτινάξουμε ἀπὸ πάνω μας τὴ φιλοδοξία καὶ κάθε προσκόλληση σὲ ἐπίγεια,ποὺ ἐξατμίζουν τὸν πνευματικὸ ζῆλο καὶ σκεπάζουν μὲ σκοτάδι τὴν ψυχή.Ἄς ἀποτινάξουμε τὴν νωθρότητα ,τὴν ὀλιγοψυχία καὶ τὴν θηλυπρεπὴ μαλθακότητα,γιὰ ν’ἀντιμετωπίσουμε δυναμικὰ τὶς δαιμονικὲς πανουργίες.
Αύτοὶ εἶναι διαρκῶς ἀπασχολημένοι μὲ μᾶς.Σὰν ἀκοίμητοι φύλακες παρατηροῦν τὶς κλίσεις καὶ τὶς ἐπιθυμίες μας,ἐξιχνιάζουν τὶ ἀγαπᾶμε καὶ τὶ σχεδιάζουμε,παρακολουθοῦν μὲ τὶ περισσότερο ἀσχολούμαστε .Ὅταν δοῦν πὼς ὑπάρχει μέσα μας ἕνα πάθος,τὸ ἐξεγείρουν και στήνουν τὰ δίχτυα τους.
Δὲν μᾶς ἀναγκάζουν νὰ κάνουμε ἐκεῖνο που δἐν ἐπιθυμοῦμε,ἐκεῖνο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὁ νοῦς μας αποκλίνει και μὲ τὸ ὁποῖο ἡ βούληση μας δὲν συμφωνεί,γιατὶ γνωρίζουν ὅτι δὲν θὰ ὑποκύψουμε.Μᾶς δοκιμάζουν βέβαια λίγο,γιὰ νὰ δοῦν ἅν καὶ κατὰ πόσο θὰ δεχθοῦμε τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο πάθος .Καὶ ἀνἀλογα μὲ τὴν επιθυμία και τὸν πόθο μας,σφίγγουν τὶς θηλιὲς τῶν παγίδων τους.
Ἔτσι ἡ ἀφορμὴ και ἀρχὴ τῆς ἁμαρτίας βρίσκεται σὲ μᾶς τοὺς ίδιους ,στὴν προσκόλληση μας,στὴν ἀδυναμία μας ,στὴν αμέλεια καὶ τὴν ἀπροσεξία μας.Σὲ μᾶς βρίσκεται ἡ ἀρχικὴ αἰτία,τὸ πάθος ποὺ δὲν τὸ κόβουμε καὶ στοὺς δαίμονες βρίσκεται ἡ τελικὴ αἰτία τοῦ κακοῦ.
Ἔτσι μᾶς γκρεμίζουν οἱ δαίμονες σ’ὅλα τὰ πάθη.Ἔτσι μπλεκόμαστε στὰ δίχτυα τους καὶ ἔτσι μᾶς κάνουν νὰ πέφτουμε σὲ κάθε ἁμαρτία.Δίχτυα ὀνομάζω τὸ πρῶτο σκίρτημα τῆς ὁποιοσδήποτε ἐπιθυμίας καὶ τοὺς διάφορους ἀκάθαρτους λογισμοὺς μὲ τοὺς ὁποίους δενὀμαστε μὲ κάποιο πάθος καὶ πέφτουμε στὴν ἀντίστοιχη ἁμαρτία.Ἔτσι μπαίνουν μέσα μας οἱ δαίμονες καὶ κλέβουν τὸν πνευματικό μας θησαυρό.
- See more at: http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2015/02/blog-post_907.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/hellas-orthodoxy+(Hellas-Orthodoxy)#sthash.dQ5m0JZT.dpuf


Αύτοὶ εἶναι διαρκῶς ἀπασχολημένοι μὲ μᾶς.Σὰν ἀκοίμητοι φύλακες παρατηροῦν τὶς κλίσεις καὶ τὶς ἐπιθυμίες μας,ἐξιχνιάζουν τὶ ἀγαπᾶμε καὶ τὶ σχεδιάζουμε,παρακολουθοῦν μὲ τὶ περισσότερο ἀσχολούμαστε .Ὅταν δοῦν πὼς ὑπάρχει μέσα μας ἕνα πάθος,τὸ ἐξεγείρουν και στήνουν τὰ δίχτυα τους.
Δὲν μᾶς ἀναγκάζουν νὰ κάνουμε ἐκεῖνο που δἐν ἐπιθυμοῦμε,ἐκεῖνο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὁ νοῦς μας αποκλίνει και μὲ τὸ ὁποῖο ἡ βούληση μας δὲν συμφωνεί,γιατὶ γνωρίζουν ὅτι δὲν θὰ ὑποκύψουμε.Μᾶς δοκιμάζουν βέβαια λίγο,γιὰ νὰ δοῦν ἅν καὶ κατὰ πόσο θὰ δεχθοῦμε τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο πάθος .Καὶ ἀνἀλογα μὲ τὴν επιθυμία και τὸν πόθο μας,σφίγγουν τὶς θηλιὲς τῶν παγίδων τους.
Ἔτσι ἡ ἀφορμὴ και ἀρχὴ τῆς ἁμαρτίας βρίσκεται σὲ μᾶς τοὺς ίδιους ,στὴν προσκόλληση μας,στὴν ἀδυναμία μας ,στὴν αμέλεια καὶ τὴν ἀπροσεξία μας.Σὲ μᾶς βρίσκεται ἡ ἀρχικὴ αἰτία,τὸ πάθος ποὺ δὲν τὸ κόβουμε καὶ στοὺς δαίμονες βρίσκεται ἡ τελικὴ αἰτία τοῦ κακοῦ.
Ἔτσι μᾶς γκρεμίζουν οἱ δαίμονες σ’ὅλα τὰ πάθη.Ἔτσι μπλεκόμαστε στὰ δίχτυα τους καὶ ἔτσι μᾶς κάνουν νὰ πέφτουμε σὲ κάθε ἁμαρτία.Δίχτυα ὀνομάζω τὸ πρῶτο σκίρτημα τῆς ὁποιοσδήποτε ἐπιθυμίας καὶ τοὺς διάφορους ἀκάθαρτους λογισμοὺς μὲ τοὺς ὁποίους δενὀμαστε μὲ κάποιο πάθος καὶ πέφτουμε στὴν ἀντίστοιχη ἁμαρτία.Ἔτσι μπαίνουν μέσα μας οἱ δαίμονες καὶ κλέβουν τὸν πνευματικό μας θησαυρό.
http://agiotokos-kappadokia.gr
ΠΗΓΗ

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...