Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Βυζαντινά νομίσματα και σφραγίδες αξιωματούχων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΑΓΡΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΕΡΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΟΤΑΝΕΙΑΤΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΗ

ΑΛΕΞΙΟΣ Α' ΜΕΓΑΛΟΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΜΙΧΗΛ Η' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΥΡΑΤΩΡΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΣΗΚΡΙΤΙΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΙΟΥ
 ΚΑΙ ΚΟΥΒΙΚΟΥΛΑΡΙΟΥ

ΛΕΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΥΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΠΑΘΑΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΙΣΑΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΥΚΑΟΝΙΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΟΜΜΕΡΚΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ ΧΑΡΣΙΑΝΟΥ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΒΗΛΟΥ

ΚΑΤΕΠΑΝΩ ΛΕΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΝΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑ Β΄

ΝΟΜΙΣΜΑ ΡΩΜΑΝΟΥ Γ' ΑΡΓΥΡΟΥ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Α' ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ Β' 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΜΙΧΑΗΛ Δ' ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ΄

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Α' ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Β'
ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β' 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ Α', ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ Β' ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε'.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΙΒΕΡΙΟΥ Α', ΤΙΒΕΡΙΟΥ Γ', ΤΙΒΕΡΙΟΥ Β',
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΤ΄ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ Β΄.

ΝΟΜΙΣΜΑ ΙΣΑΑΚΙΟΥ Α' ΚΟΜΝΗΝΟΥ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ Β', ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥ Ζ', ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Α' ΚΟΜΝΗΝΟΥ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΤ'

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β'
ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΤ' 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΛΕΟΝΤΟΣ Δ'
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ


ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΡΩΜΑΝΟΥ Α' ΛΑΚΑΠΗΝΟΥ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΙΧΗΛ Δ' ΠΑΦΛΑΓΟΝΟΣ

http://skourtakrdiaf.blogspot.gr/2015/01/blog-post.html


Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...