Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

Ιχνηλατώντας την Κωνσταντινούπολη

Κωνσταντινούπολη, Βασιλίδα των πόλεων, Πόλη του Θρύλου και της Ιστορίας!

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...