Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Ομιλία με θέμα: "Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1940-41"

Τὴν Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ Διδάκτωρ Θεολογίας, Σλαβολόγος κ. Γεώργιος Τσούπρας μὲ θέμα: «Ἡ σημασία τοῦ ἀγῶνος τοῦ 1940-1941».
Μηνύματα καὶ ἄσματα τοῦ ἀγῶνος θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία Ἐπάλξεις. Εἴσοδος ἐλεύθερη.Σᾶς περιμένομε.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...