Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Οι Βυζαντινή Αυτοκρατορία αντεπιτίθεται στην κυβέρνηση της νέας τάξης!

σχόλιο Γ.Θ : Μετά τον Σεραφείμ των Ελλήνων και άλλοι Μητροπολίτες σηκώνουν τα Λάβαρα και ωθούν σε ξεσηκωμό!

Διαμαρτυρία της Ι. Μ. Γλυφάδας, για την προώθηση της ομοφυλοφιλίας στα σχολεία
Ο Υδρας Εφραίμ: Ο Θεός εποίησε άρσεν και θήλυ – Ολα τα άλλα είναι παρά φύσιν
Ο Σιατίστης Παύλος: Να ξεσηκωθούν οι γονείς ενάντια στο υπουργείο παιδείας για το θέμα των «έμφυλων ταυτοτήτων»
Ο Γόρτυνος Ιερεμίας: «Το υπουργείο παιδείας θέλει να διδάξει στα παιδιά μας την αισχρότητα της ομοφυλοφιλίας»


Ο Σιατίστης Παύλος: Να ξεσηκωθούν οι γονείς ενάντια στο υπουργείο παιδείας για το θέμα των «έμφυλων ταυτοτήτων»

Ευάγγελος Μπουγιώτης

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα απεστάλει εγκύκλιος στα Γυμνάσια, η οποία τα υποχρεώνει να διαθέσουν μια ολόκληρη εβδομάδα στην επεξεργασία κάποιων θεμάτων σχετικά με το σώμα. Μία από τις τρεις προτεινόμενες ενότητες ονομάζεται «Έμφυλες ταυτότητες».

Με εγκύκλιο στις 23/12/2016 (τελευταία διδακτική ημέρα του 2016) και την ένδειξη <<εξαιρετικά επείγον>> το Υπουργείο ζητά από τους Συλλόγους Διδασκόντων, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να καταθέσουν μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου σχέδιο εκπόνησης για την υλοποίηση θεματικής εβδομάδας στα Γυμνάσια πάνω σε τρεις άξονες α) διατροφή και ποιότητα ζωής β) πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων γ) έμφυλες ταυτότητες.

Όσο για τον τελευταίο άξονα «έμφυλες ταυτότητες»

Ανακύπτει λοιπόν ένα πλήθος ερωτημάτων :

-Αλήθεια, πάνω σε ποια έγκυρη επιστημονική βάση κινούνται αυτές οι πρωτοβουλίες;

-Από πότε μια θεωρία περί διαφοράς μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου είναι ευρύτερα επιστημονικά αποδεδειγμένη ώστε να τη διδάσκεται ο ανήλικος μαθητής;

-Πού είναι οι αρμόδιοι επιστήμονες, παιδοψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κ.λ.π. να πιστοποιήσουν τον τρόπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία;

-Ποιοι θα τα διδάξουν αυτά και με ποια κριτήρια στα παιδιά; Τι είδους πειράματα είναι αυτά σε βάρος ανήλικων μαθητών;

-Νομιμοποιείται η εκπαιδευτική κοινότητα να αποδομεί τις «έμφυλες ταυτότητες» και με τι θα τις αντικαταστήσει; Με «διεμφυλικές»; Γιατί κι αυτό το προβλέπει η Εγκύκλιος…. τουλάχιστον για γονείς και εκπαιδευτικούς: Να ενημερωθούν δηλαδή για «Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο»!!! (σελ.3 της Εγκυκλίου).

Ρωτήθηκαν έγκυροι γιατροί και επιστήμονες ποιες συνέπειες θα έχει μια τέτοια δράση «αποδόμησης» στις ψυχές και στη μετέπειτα συναισθηματική πορεία των παιδιών;

-Είναι σύμφωνοι για το περιεχόμενο της θεματικής αυτής εβδομάδας οι γονείς; Σημειωτέον ότι για κάθε μη διδακτική, με τη στενή έννοια του όρου, δραστηριότητα απαιτούνταν μέχρι τώρα μια μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία προϋπέθετε και την συλλογή ενυπόγραφων δηλώσεων συναίνεσης από τους γονείς.

Με την υπουργική διαταγή, που αποστάλθηκε στις 23-12-2016 στα σχολεία και παραλήφθηκε με το υποτιθέμενο άνοιγμά τους μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, δεν προβλέπεται καμιά τέτοια συναινετική διαδικασία από τους γονείς, ενώ η παρακολούθηση των εκδηλώσεων που θα σχεδιαστούν και θα πραγματοποιηθούν είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές.

Για το θέμα αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος στην πρόσφατη ομιλία του στην Σχολή Γονέων της Μητροπόλεως Αργολίδας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου και προέτρεψε τους γονείς να κινηθούν νομικά όπως εκαναν στην Κύπρο.

Ο Γόρτυνος Ιερεμίας: «Το υπουργείο παιδείας θέλει να διδάξει στα παιδιά μας την αισχρότητα της ομοφυλοφιλίας»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί χριστιανοί
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,

1.Σᾶς γράφω μέ πόνο πολύ καί ἀνησυχία μεγάλη στήν παροῦσα μου ἐγκύκλιο πρός σᾶς. Τά Σχολεῖα μας ἀγαπητοί μου, εἶναι χῶροι ἱεροί, στά ὁποῖα πηγαίνουν τά ἀγαπητά καί χαριτωμένα σας παιδιά, γιά νά μορφωθοῦν καί νά διαπλάσουν καλό καί ἐνάρετο χαρακτήρα, γιά νά γίνουν καλοί καί ὠφέλιμοι ἄνθρωποι στήν κοινωνία. Ναί! Στήν εὐλογημένη μας πατρίδα, τήν ἔνδοξη καί ἀθάνατη Ἑλλάδα μας, ἡ παιδεία άπό παλαιά δέν θεωρεῖτo μόνον ὡς προσφορά γνώσεων, ἀλλά ἀπέβλεπε καί στό νά μορφώσει τήν ψυχή τοῦ μαθητοῦ, στό νά τόν διαπλάσει ἐνάρετο ἄνθρωπο καί χρηστό πολίτη. Εἶναι ὡραῖο τό ἀρχαῖο ἐκεῖνο ρητό πού χαρακτηρίζει τήν ἑλληνική μας παιδεία: «Πᾶσα παιδεία χωριζομένη ἀρετῆς, πανουργία καί οὐ σοφία φαίνεται».

2. Ἀλλά τί εἶναι, χριστιανοί μου, αὐτή ἡ ἐγκύκλιος, πού μᾶς ἦρθε τώρα τελευταῖα στά Σχολεία μας ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας; Κατά τήν ἐγκύκλιο αὐτή οἱ μαθητές τῶν σχολείων μας, τά δικά σας, δηλαδή, καλά παιδιά, ὦ γονείς, καί τά ἀγαπητά σας ἐγγόνια, ὦ γιαγιές, πρέπει νά ἀκούσουν μαθήματα γιά τή λεγόμενη «ὁμοφυλοφιλία», γιά νά μήν αἰσθάνονται τάχα ἀποτροπιασμό καί ἀποστροφή πρός τό ἁμάρτημα αὐτό, ἀλλά καί νά μήν νοιώθουν ἀργότερα καί ἐνοχή, ἄν τυχόν πέσουν στό ἁμάρτημα αὐτό. Ἀλλά ἡ ὁμοφυλοφιλία τό ξέρουμε ὅλοι ὅτι εἶναι ἀφύσικο πράγμα. Εἶναι τό ἁμάρτημα τῶν κατοίκων τῶν Σοδόμων καί τῶν Γομόρων, πού κατεστράφησαν οἰκτρά γιά τίς ἀσέλγειές τους, ὅπως τό διαβάζουμε στήν Ἁγία Γραφή (Γεν. κεφ. 19). Ὁ ἀπόστολος Παῦλος περιγράφει τό πάθος αὐτό μέ πολύ φοβερές ἐκφράσεις γιά τούς πρό Χριστοῦ ἀνθρώπους, λέγοντας γι’ αὐτούς ὅτι «παραδόθηκαν σέ αἰσχρές ἐπιθυμίες… καί σέ ἀτιμωτικά πάθη.

Γιατί οἱ γυναῖκες ἄλλαξαν τή φυσική σχέση καί χρήση στήν πάρα φύση καί ἐξευτελίστηκαν μέ ἀκατανόμαστες ἀσέλγειες. Κατά τόν ἴδιο τρόπο – συνεχίζει νά λέει ὁ ἀπόστολος – καί οἱ ἄνδρες ἄφησαν τήν φυσική σχέση καί χρήση μέ τήν γυναίκα καί ἄναψαν ἀπό φλόγα ἀσυγκράτητης ἐπιθυμίας μεταξύ τους, πράττοντες ἀρσενικοί μέ ἀρσενικούς ἄτιμες πράξεις» (Ρωμ. 1,24-27). Αὐτό εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία. Καί τώρα, ἀγαπητοί μου, μέ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, στήν Ἑλλάδα μας μάλιστα αὐτό τό φρικτό καί φοβερό, τώρα, λέγω, καλοῦνται τά παιδιά μας νά διδαχθοῦν καί νά μαθητευθοῦν τό τί εἶναι ἡ ἀφύσικη αὐτή αἰσχρότητα καί νά τήν δεχθοῦν στήν ζωή τους ὡς κάτι τό φυσικό.

3. Ἐμεῖς χριστιανοί μου, ἐγώ ὁ ἐπίσκοπος σας καί ὅλοι οἱ κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας, πού ἀγωνιοῦμε γιά σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας, ἐμεῖς, λέγω, σάν τοπική Ἐκκλησία, ὄχι ἁπλῶς πονοῦμε ἀλλά καί ἀγανακτοῦμε γιά τό κακό πού πρόκειται νά γίνει μέ τήν ἐγκύκλιο αὐτή τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας στήν μαθητιώσα νεολαία μας.

Ἀλλά τήν δυναμική μάχη στό θέμα αὐτό πρέπει νά τήν δώσετε σεῖς, οἱ γονείς. Τά παιδιά σας εἶναι ἀποκλειστικά δικά σας. Ἐσεῖς ἀγωνιᾶτε καί χύνετε καί ἱδρώτα καί αἷμα γιά τά παιδιά σας, γιά νά τά καμαρώσετε αὔριο καλούς ἄνθρωπους στήν κοινωνία. Πῶς θά ἐπιτρέψετε, λοιπόν, τώρα, αὐτά τά καλά σας παιδιά, πού ζῆτε γι᾽ αὐτά, νά διδάσκονται τέτοια πράγματα στό Σχολεῖο;

Σᾶς πληροφορῶ ὅτι βάσει τοῦ ἰσχύοντος νόμου ἔχετε τό δικαίωμα νά διαμαρτυρηθεῖτε καί νά ἀσκήσετε τό καθῆκον σας ὡς γονείς.

Σᾶς προτρέπω νά ὑποβάλετε, ὅσο τό δυνατόν τό γρηγορότερο, στόν Διευθυντή τοῦ Σχολείου σχετική αἴτηση, μέ τήν ὁποία θά ἀπαιτεῖτε ὅτι δέν δέχεσθε τό παιδί σας νά ἀκούσει σχετική πληροφόρηση γιά τήν ὁμοφυλοφιλία.

Ὅσα εἶναι ἀνάγκη νά ξέρει τό παιδί γιά τό θέμα αὐτό θά τοῦ τά πεῖτε ἐσεῖς οἱ γονείς καλύτερα ἀπό τόν κάθε ἕνα. Σᾶς πληροφορῶ ὅτι τήν σχετική αἴτηση, γιά νά τήν ὑποβάλετε στό Σχολεῖο τῶν παιδιῶν σας, θά μπορεῖτε νά τήν λαμβάνετε ἀπό τούς ἱερεῖς τῆς ἐνορίας σας.

Παρακαλῶ, ὦ χριστιανοί γονεῖς, μήν ἀδιαφορήσετε γιά αὐτά πού σᾶς ἔγραψα, κατά καθῆκον μου, σάν ἐπίσκοπός σας στήν ἐγκύκλιό μου αὐτή. Πρόκειται γιά τό πιό μεγάλο ἀγαθό πού ἔχουμε. Πρόκειται γιά ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!


Ο Υδρας Εφραίμ: Ο Θεός εποίησε άρσεν και θήλυ – Ολα τα άλλα είναι παρά φύσιν

του Γιώργου Νταλιάρη

Εντονες είναι οι αντιδράσεις στην κοινωνία και στην Εκκλησία με τη θεματική εβδομάδα που θα εφαρμοστεί στα σχολεία το δεύτερο τετράμηνο και μία από τις θεματικές ενότητες είναι οι «έμφυλες ταυτότητες».

Πιστοί, θεολόγοι, σύλλογοι και οικογένειες βλέπουν πως στα σχολεία θα μπει ως θέμα συζήτησης ένα ζήτημα που έρχεται απέναντι σε όσα γνωρίζουμε ως σήμερα, σε όσα ορίζει η ανθρώπινη φύση και θα κληθούν παιδιά να συζητήσουν και να ενημερωθούν γι’αυτό.

Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν κρύβουν την ανησυχία τυς στην εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας. Ο Μητροπολίτης Υδρας κ.Εφραίμ μιλώντας στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ σχολίασε με έντονο τρόπο την πρωτοβουλία του υπουργείου.

«Η Εκκλησία δε συμφωνεί. Δεν το δέχεται», είπε αρχικά και συνέχισε: «Η ζωή ξεκινά από τον Παράδεισο. Ο Θεός εποίησε άρσεν και θήλυ και μέχρι τώρα έτσι πορευόμαστε, αυτή είναι η φυσική οδός. Όλα τα άλλα είναι παρά φύσιν και είναι πράγματα που μας βγάζουν έξω από τον πολιτισμό μας, την Πίστη μας».

Διαβάστε εδώ: Μητρ. Γλυφάδας: Τα παιδιά βομβαρδίζονται με στρεβλές ιδέες – Καταπατάται η θρησκευτική ελευθερία
Πολλοί γονείς σκέφτονται την αντίδραση που θα πρέπει να υπάρχει στο θέμα αυτό και ο Ιεράρχης απαντώντας σχετικά είπε: «Πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ το θέμα. Δεν πρέπει να περάσει στα σχολεία. Οι πιστοί Χριστιανοί πρέπει να αντιδράσουν, και να αποσύρουν τα παιδιά τους από το μάθημα αυτό».
Μάλιστα σχολίασε ως σωστή, νομικά και θεολογικά, την πρόσφατη εγκύκλιο του Μητροπολίτη Πειραιώς για το θέμα.

Ο Μητροπολίτης κ.Εφραίμ θα είναι ο εισηγητής στην προσεχή έκτακτη Ιεραρχία τον προσεχή Μάρτιο για το θέμα των Θρησκευτικών. Κληθείς να σχολιάσει αν το ζήτημα εμπίπτει στο διάλογο με την Πολιτεία, δήλωσε: «Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών. Αλλά αν το θέμα της εγκυκλίου του υπουργείου ανοίξει, τότε θα το συζητήσουμε».

vimaorthodoxias.gr


Διαμαρτυρία της Ι. Μ. Γλυφάδας, για την προώθηση της ομοφυλοφιλίας στα σχολεία

Προς το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
της καθ᾿ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε για την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας[1] με θέμα «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης», με τίτλο «Σώμα και ταυτότητα».

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2016οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Γυμνάσια της χώρας, οι υπεύθυνοι αγωγής υγείας και οι υπεύθυνοι συμβουλευτικών σταθμών νέων έλαβαν επείγουσα εγκύκλιο για την υλοποίηση θεματικής εβδομάδας, η οποία περιλαμβάνει τρεις θεματικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες.

Η εγκύκλιος αυτή, ειδικά με την ενότητα «έμφυλες ταυτότητες», ζητά από τους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν σε παιδιά ηλικίας 12-15 ετών θέματα που προσεγγίζουν τη σεξουαλικότητα και μάλιστα με τρόπο διαστρεβλωτικό. Η θεματική αυτή εβδομάδα, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί σε πρώτη φάση στα Γυμνάσια ολόκληρης της χώρας, φαίνεται ότι αποτελεί τραγική συνέχεια παλαιότερων δηλώσεων του τ. αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, ο οποίος είχε δηλώσει το 2015, στο πλαίσιο του 4ου ομοφυλοφιλικού «Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας»: «Πρέπει να μάθουν τα παιδιά στα σχολεία της χώρας ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος και ότι δεν πρέπει να αισθάνονται συστολή και φόβο»!

Το 2017 οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διακόψουν τη μαθησιακή διαδικασία για μια ολόκληρη εβδομάδα, ώστε να κάνουν, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων, βιωματικά εργαστήρια και βιωματικές ασκήσεις πάνω σε θέματα, όπως: «βιολογικό και κοινωνικό φύλο, αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα, ομοφοβία και τρανσφοβία στην κοινωνία και το σχολείο» κ.ά. Στο σχετικό υλικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που διατίθεται στα σχολεία για εκπαιδευτική χρήση, βρήκαμε, μεταξύ άλλων:

1. συζητήσεις για θέματα σεξουαλικής συμπεριφοράς και σεξουαλικών σχέσεων (στις δραστηριότητες του θεματικού άξονα «πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων»),
2. αναλύσεις για «φαλλικά σύμβολα» (στο θεματικό άξονα «έμφυλες ταυτότητες»),
3. δραστηριότητα με τίτλο «“Κακές” λέξεις!!!», όπου οι μαθητές καλούνται «να καταγράψουν στο φύλλο εργασίας όλες τις υβριστικές εκφράσεις και λέξεις που θα ακούσουν να χρησιμοποιούνται στο χώρο του σχολείου ή έξω από αυτό από τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους» και «να συγκεντρώσουν υβριστικές εκφράσεις από την τηλεόραση και τα περιοδικά» (στις δραστηριότητες του θεματικού άξονα «έμφυλες ταυτότητες»),
4. δραστηριότητα με τίτλο «Σεξουαλικότητα στην εφηβεία» με ερωτήσεις για συζήτηση, οι οποίες περιλαμβάνουν: «σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η εμφάνιση της σεξουαλικότητας, σεξουαλική επαφή (ορισμός, η πρώτη φορά, φόβοι-ανασφάλειες κ.λπ.), έκφραση της σεξουαλικότητας, γονείς και εφηβική σεξουαλικότητα, ομοφυλοφιλία, σεξουαλικές ταυτότητες και στερεότυπα φύλου» (στον θεματικό άξονα «έμφυλες ταυτότητες»).

Είναι απορίας άξιον, πώς χωρίς την άδεια των γονέων επιχειρείται η προσέγγιση τόσο ευαίσθητων θεμάτων, η οποία σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται μαζικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι ιδιαιτερότητες και η ωριμότητα κάθε παιδιού, πράγμα που συνεπάγεται τη δημιουργία ψυχικών τραυμάτων. Με τρόπο ανεπίτρεπτα παρεμβατικό, τα παιδιά μας βομβαρδίζονται με στρεβλές ιδέες και κατευθύνονται σε διαμόρφωση μη υγιών στάσεων ζωής. Στην όλη διαδικασία μάλιστα, παροτρύνονται οι εκπαιδευτικοί να οργανώσουν και «προβολή ταινιών με σχετικό περιεχόμενο», κάτι που παραπέμπει σε αντίστοιχες ταινίες απροκάλυπτης προώθησης της ομοφυλοφιλίας και των «διαφορετικών» αποκαλούμενων οικογενειών, οι οποίες προβάλλονται στο εξωτερικό. Όπως δηλώνει διευθύντρια σχολείου στο εξωτερικό, μετά την προβολή σχετικής ταινίας, «οι μαθητές μπόρεσαν να αποδομήσουν τις ιδέες περί οικογένειας».
Ως γονείς οφείλουμε να αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια χειραγώγησης της συνείδησης των παιδιών μας και καταπάτησης της θρησκευτικής ελευθερίας μας. Δεν δεχόμαστε τη συμμετοχή των παιδιών μας σε θεματικές εβδομάδες με το προαναφερθέν περιεχόμενο. Για τον σκοπό αυτό μπορούμε να συμπληρώσουμε τη σχετική δήλωση απαλλαγής του παιδιού μας ΕΔΩ. Ως εκπαιδευτικοί αρνούμεθα να διδάξουμε οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με την πίστη μας και τις αρχές του Ευαγγελίου. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι η Ο.Λ.Μ.Ε. ανακοίνωσε[2] ότι απαιτεί από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει την υποχρεωτικότητα της θεματικής εβδομάδας.
Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί καλούνται να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, προσευχόμενοι και αγωνιζόμενοι εν χάριτι, αγάπη και αληθεία.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης (Βαρκίζης)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1]. Αρ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2 23-12-2016.
[2]. Ανακοίνωση 18ης Ιανουαρίου 2017.

πηγή: pentapostagma.gr

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...