Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Αυτή θα σε δεχτεί στα σπλάχνα της μετά τον θάνατό σου. Αυτή θα φυλάξει το σώμα σου μέχρι την Ανάσταση όλων των νεκρών

Ένας άλλος κανόνας πού ήταν Απαράβατος γιά τόν Θεόφιλό, ήταν, ότι ποτέ ό ίδιος δέν έφτυνε κάτω, καί συμβούλευε καί τούς άλλους νά κάνουν τό ίδιο. Ιδιαίτερα αύστηρός ήταν μ’ έκείνους πού έφτυναν μέσα στο Ναό του Θεού κάτω στο δάπεδο τής εκκλησίας.
«Γιατί φτύνεις μέσα στην εκκλησία;» συνήθιζε να ρωτάη όσους τό έκαναν.
«Ό Θεός εδώ είναι άοράτως παρών καί οί άνθρωποι γονατίζουν ένώπιόν Του καί προσεύχονται σ’ Αυτόν. Καί σύ φτύνεις στο έδαφος! Δεν γνωρίζεις ότι ό ίδιος είσαι γη καί στάχτη;

Πώς τολμάς λοιπόν να φτύνης τήν ίδια την μητέρα σου γή; Δέν είναι αυτή πού θά σέ δεχτή στά σπλάχνα της μετά τόν θάνατό σου; Δέν είναι αυτή πού θά φυλάξη τό σώμα σου μέχρι τήν άνάσταση όλων τών νεκρών;».

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...