Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Η πρώτη χώρα που απαγορεύει το Ισλάμ και άρχισε την καταστροφή των τζαμιών.

Καταστραμμένο τζαμί στη Λουάντα (Αγκόλα)
Jean-Patrick Grumberg (μτφ. Κριστιάν)
Η Αγκόλα, μια χώρα με 95% Χριστιανούς... 55% των Αγκολέζων είναι καθολικοί, και το ένα τέταρτο ανήκει στην προτεσταντικές εκκλησίες που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια της αποικιακής περιόδου, κυρίως στην ευαγγελική εκκλησία, με λιγότερο από το 1% Μουσουλμάνους, αποφάσισε να απαγορεύει τη μουσουλμανική θρησκεία την οποία θεωρεί ως σέχτα.

Αρχές Οκτωβρίου 2013 οι μουσουλμάνοι, κυρίως από τη Γουινέα, είχαν τη δυσάρεστη έκπληξη  να παρακολουθούν την αποσυναρμολόγηση του μιναρέ του τζαμιού τους. Αιτία: ήταν «κακά κατασκευασμένο» και χτίστηκε χωρίς άδεια.
Πάλι τον Οκτώβριο, οι αρχές άρχισαν την καταστροφή του τζαμιού Zango, που βρίσκεται στην αστική περιοχή της Viana.
Στη συνέχεια, ο κυβερνήτης της πόλης Λουάντα Bento ανακοίνωσε ότι «οι ριζοσπαστικοί μουσουλμάνοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην Αγκόλα και ότι η κυβέρνηση της Αγκόλας δεν είναι έτοιμη για τη νομιμοποίηση των τεμενών στην Αγκόλα».
Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου, πριν τρεις ημέρες λοιπόν, η υπουργός πολιτισμού Rosa Cruz e Silva, δήλωσε: «Όσον αφορά το Ισλάμ, του οποίου η διαδικασία νομιμοποίησης δεν έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα τζαμιά τους θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας».
Τον Ιανουάριο του 2006, η αστυνομία της Αγκόλας είχε εισέλθει σε μια σειρά από τζαμιά στην περιοχή της Λουάντα, έδωσε εντολή στους Μουσουλμάνους να φύγουν, και είχε κατασχέσει τα ηχεία τους για το κάλεσμα για προσευχή. Τα τζαμιά έκλεισαν, οι πόρτες σφραγίστηκαν με αλυσίδες.
Η κυβέρνηση της Αγκόλας ανακοίνωσε ότι η καταστροφή όλων των τζαμιών θα είναι η πρώτη προτεραιότητα της .
Τα μόνα δύο τζαμιά στη Λουάντα έλαβαν έγγραφη προειδοποίηση από τη διοίκηση, που υπογράφεται από τον δήμαρχο José Moreno.
Μία χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το Ισλάμ είναι λίγο, σε σύγκριση με τις πολλές μουσουλμανικές χώρες που διώκουν τους χριστιανούς και τους απαγορεύουν να χτίζουν εκκλησίες. Απαιτείται άμεση «μεταρρύθμιση»…
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με τα εξής: © Jean-Patrick Grumberg για τη Dreuz.info .
- See more at: http://www.dreuz.info/2013/11/un-premier-pays-interdit-lislam-et-commence-la-destruction-des-mosquees

dos santos islam
"Ισλάμ, δεν το θέλω".
Un fait qui semble insolite mais qui est loin de l’être. Un pays africain qui interdit l’Islam sur son territoire ! C’est un pays qui est à l’inverse du Sénégal sur les composantes religieuses. Au Sénégal, nous avons 95% de musulmans et 5% de chrétiens. Et dans ce pays africain, environ 95 % de la population est chrétienne, un quart appartient aux Églises protestantes fondées pendant la période coloniale, surtout à l’Église évangélique congrégationnelle. Et ce sont ces données qui poussent les autorités de ce pays à interdire la religion musulmane qu’ils considèrent comme une secte.
eduardo dos santos 
Les faits se déroulent en Angola, au pays de José Eduardo Dos Santos (photo ci-contre).
Au début du mois d’octobre 2013, les musulmans particulièrement en majorité des guinéens vivant à Luanda dans la commune de Viana Zango ont eu la mauvaise surprise de voir le minaret de leur mosquée démontée en pièces au motif que celui-ci était mal fait et monté sans autorisation. Le jeudi 03 octobre, au petit matin, les autorités angolaises ont décidé de détruire la mosquée de Zango situé dans la commune urbaine de Viana km 17. Le gouverneur de la ville de Luanda Bento a annoncé dans une radio de la place que les musulmans radicaux ne sont pas les bienvenus en Angola et le gouvernement angolais n’est pas prêt pour la légalisation des mosquées en Angola.
Et avant-hier, mardi 19 novembre, c’est la ministre de la culture de ce pays qui montre la radicalisation du pays face à l’Islam. La ministre de la Culture, Rosa Cruz e Silva a déclaré : « En ce qui concerne l’Islam, dont le processus de légalisation n’a pas été approuvé par le ministère de la Justice et Droits de l’Homme, leurs mosquées seraient fermées jusqu’à nouvel ordre ».
Il faut noter aussi le gouvernement angolais a promis de faire la chute de toutes les mosquées une priorité. Les deux seules mosquées qui se trouvent à Luanda ont déjà reçu un document d’avertissement de l’administration de Viana signé par le maire de la commune de Viana José Moreno. 
Rappelons que la religion principale en Angola est le christianisme.
Doudou Andy Ngom.xibaaru.com
 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...