Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Το Απολυτίκιο του Αγίου Πατρός ημών Πορφυρίου.

Προγιγνώσκειν το μέλλον σοφώς, Πορφύριε...
Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...