Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ὀ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἐλλάδος ἐρχόμενος εἰς ἐαυτόν, ζητᾶ κλαἰγοντας συγγνώμη, ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό, γιὰ ὅλα ὅσα ἔχει πράξει ἔως τώρα εἰς βάρος του.
Δίνει ἐντολὴ νὰ καταργηθοῦν τὰ πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ, νὰ ἀπαγορευτοῦν οἱ μάσκες, εἰδικὰ στὰ σχολεῖα καθώς, καὶ οἱ ὑποχρεωτικοὶ ἐμβολιασμοί, μέχρι τὴν ὁριστική τους παύση, γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες.

Δηλώνει τὴν πρόθεσή του, νὰ περάσῃ ἀπὸ ἀνάκριση τοὺς γονεῖς ποὺ ἐμβολίασαν τὰ παιδιά τους καί, ἐὰν δὲν τοῦ φανοῦν ἐπαρκεῖς οἱ λόγοι,νὰ τοὺς ἀφαιρέσῃ τὴν κηδεμονία διότι ἔβαλαν τὰ ἑλληνόπουλα σὲ τέτοιον κίνδυνο.
Ἀνακοινώνει τὸ ἄνοιγμα τῶν νοσοκομείων ποὺ ἔκλεισαν πρὶν τὴν ἐπιδημία λόγῳ... μνημονίων, γιὰ...οἰκονομία, καὶ τὴν ἐπάνδρωσή τους μὲ γιατροὺς πού, ξαναγυρνοῦν ἐπιτέλους, στὴν πατρίδα !

Ἀπαιτεῖ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν στὴν ἐργασία τους καθὼς καὶ τὴν ἀποζημείωσή τους γιὰ τοὺς 7 μῆνες ποὺ δὲν πληρώθηκαν λόγῳ ἀναστολῶν ποὺ τοὺς εἶχαν ἐπιβληθεῖ.

Μαθαἰνει τὸ «Πᾶτερ ἡμῶν...» τὸ «Πιστεύω...» καὶ ὅλο τὸ «Ψαλτῆρι» ἀπ' ἔξω καὶ καθιερώνει τὴν ὑποχρεωτικὴ διδαχή τους στὰ σχολεῖα , ἐπιθυμεῖ δέ, καὶ τὴν καθαίρεση Ἐπισκόπων καὶ Μοναχῶν ποὺ τὸν ὑπάκουσαν ὡς Καίσαρα, παρακούοντας στὸν Θεό.

Ζητάει πίσω ἐπιτακτικά, τὰ κατεσχημένα Καλάσνικοφ ποὺ ἔδωσε στοὺς Οὐκρανούς, καὶ ἀνακοινώνει ἐπισήμως πὼς ἡ Ἑλλάδα κρατᾶ πλέον σὲ αύτὸν τὸν πόλεμο, στάση οὐδετερότητος.

Ἀσκεῖ βέτο, μὲ πυγμὴ ζηλευτή, κατὰ τῆς Τουρκίας γιὰ τὶς διεκδικήσεις της στὸ Αἰγαῖο -κλείνοντας ἐρμητικὰ τὰ αὐτιά του στὶς στριγγλὲς τῆς Ντορούλας- καὶ καταργεῖ, ἀσυζητητί, τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, προκαλῶντας άναβρασμό, στὴν ἀνύπαρκτη ἀντιπολίτευση, ὅλων τῶν κομμάτων.

Ὀ Κοτζιᾶς,προσβεβλημένος,γιὰ τὸ προσωπικὸ καὶ μοναδικό του ἐπίτευγμα,πηγαίνει στὶς Πρέσπες νὰ πνιγῇ, ἀγκαλιὰ μὲ τὸν Ζάεφ !

Ὑπόσχεται πὼς θὰ ὑπερασπίζεται, ἐς ἀεί, τοὺς ὁμογενεῖς ἀλλά, καὶ ὅλους τοὺς Ἕλληνες στὶς κατεχὀμενες καὶ ἀλύτρωτες ἀκόμα πατρίδες καὶ πὼς θὰ γράψῃ παντοῦ, σὲ ὅλες τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» φέρνοντας σὲ ἀπόγνωση, κρίση ταυτὀτητος καὶ τάσεις αὐτοκτονίας στοὺς Καιρίδηδες, Ρεπούσιδες, Κεραμέους, Βερέμηδες καὶ λοιποὺς ποὺ θέλουν νὰ ζοῦν δίχως μνήμη, ἀμέριμνα !

Ἀνακοινώνει τὴν περικοπὴ κατὰ 70% τοῦ δικοῦ του μισθοῦ καὶ 50% τοῦ μισθοῦ ὅλων τῶν βουλευτῶν καὶ βουλευτικῶν ὑπαλλήλων, ὑπουργῶν καὶ προέδρου, καθὼς καὶ τῶν δικαστικῶν, παρὰ τὶς βρισιὲς καὶ τὶς ἀπειλὲς ποὺ ἐκτοξεύουν ἐναντίον του.

Καὶ τέλος,τὸ πιὸ τολμηρὰ ἀπὸ ὅλα, θυσιάζοντας άκόμα καὶ τὴν ζωή του,ἀποφασίζει νὰ κόψουμε τὸ ἐθνικό μας νόμισμα, μὲ ἀντίκρισμα σὲ χρυσό !

Δίνει λοιπὸν αὐστηρὴ ἐντολὴ νὰ ἐφαρμοστοῦν ὅλα τὰ παραπάνω αἰτήματά του, καὶ ἀναχωρεῖ πεζὸς καὶ στὰ γόνατα, γιὰ τὰ Καλάβρυτα, μὲ σκοπὸ νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὸν Άμβρόσιο, τὴν ἄρση τοῦ ἀναθεματισμοῦ του.

Ὁ λαὸς συγκινημένος ἀπὸ τὸ θαῦμα τῆς μεταστροφῆς του, σταματάει πιὰ νὰ φωνάζῃ τὸ γνωστὸ σύνθημα καί, μὲ δάκρυα στὰ μάτια, τὸ ἀντικαθιστᾶ μὲ τὸ μακροσκελέστερο «ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΡΟΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΤΩΡΑ - ΝΑ ΞΑΝΑΒΡΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ, ΠΡΙΧΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΟΥ !» ξαναβρίσκοντας ἐπιτἐλους κι αὐτὸς, ὁ καταπτοημένος λαός, τὸν βαθειὰ μέσα του κρυμμένο φιλότιμο καὶ ἔνθεο,ἀρχοντικὸ ἐαυτόν του, δοξάζονας τὸν Θεό !

Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...