Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Αγία Αναστασία η Ρωμαία. Όσοι επικαλούνται το μαρτύριο της, η Αγία τους προστατεύει από αιφνίδιο θάνατο και ανίατες ασθένειες

Ηχητική παράκληση στην Αγία Αναστασία τη Ρωμαία
Η Αγία Αναστασία η Ρωμαία λίγο πριν τον μαρτυρικό θάνατο της προσευχήθηκε στον Χριστό και Του ζήτησε, όσοι επικαλούνται το μαρτύριο της να τους προστατεύει από αιφνίδιο θάνατο και ανίατες ασθένειες. Ο Χριστός έκανε αποδεκτή την παράκληση της.

Κάποια κομμάτια από την παράκληση της που αναφέρονται σε αρρώστιες που θεραπεύει:

Οἰδημάτων νοσήματα, ψύξεις, αἱματώσεις, κῆλαι, ἐγκαύματα, ἀσθενούντων δεομένων σου, τῇ σῇ
ἐπικλήσει θεραπεύονται.

Ἴλιγγος δεινός, πυρετός, καρδιοπάθεια, νοσώδεις καὶ λοιμώδεις ἐπιφοραί, τῇ σῇ προνοία, Ἀθληφόρε ἀπελαύνονται.

Ὄγκοι φοβεροί, λευχαιμία, νεφροπάθεια,
αἱμορραγίαι, ἀρθρίτις καὶ πληγαί, τῇ σῇ φροντίδι καὶ ἀγάπη θεραπεύονται.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...