Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Όταν ο Θεός επιθυμεί να αφυπνίσει και να συνετίσει ένα λαό Του...

Στ᾿ ἀλήθεια δέν ξέρει κανείς ποῦ βρίσκεται ἡ μεγαλύτερη παραφροσύνη τοῦ σύγχρονου κόσμου πού ἔχει ἐκπέσει ἀπό τόν Χριστό…
Παντοῦ βλέπει κανείς αὐτό πού ὀνομάζουμε χυδαῖο καί βάρβαρο. Ἐκεῖ πού ὁ Χριστός εἶναι ἀπών, ἐκεῖ περισεύει τό ψεῦδος καί ἡ βία θριαμβεύει.

Ἄν ὅλοι Σέρβοι (Ἕλληνες) μετανοοῦσαν, ὁ Θεός θά τούς ἐλεοῦσε σύντομα, καθώς ἐλέησε ἐκεῖνον τόν μετανοημένο (ἐκ δεξιῶν) ληστή. Ὁ Θεός ὅμως, ἀναστέλλει τό ἔλεός Του ἐξαιτίας ἐκείνων πού θαρροῦν πώς εἶναι ἀναμάρτητοι καί μάλιστα, φτάνουν νά βλαστημοῦν τό Θεό, πού δέν τούς σώζει ἐπί τοῦ σταυροῦ ὡς ἀναμάρτητους.

Ὅταν ὁ Θεός ἐπιθυμεῖ νά ἀφυπνίσει καί νά συνετίσει ἕνα λαό Του μέ τήν τιμωρία, τίς περισσότερες φορές χρησιμοποιεῖ ἄπιστους καί φονιάδες καί ὄχι δικαίους καί ἁγίους…

Μέ ἕνα λόγο, δέν ὑπάρχει πράγμα στή γῆ καί κάτω ἀπό τόν οὐρανό, τό ὁποῖο δέν ἔχει χρησιμοποιήσει ὁ Θεός γιά νά συνετίσει, νά διορθώσει καί νά σώσει τόν ἄνθρωπο. Ὅλη ἡ φύση εἵναι ἕνα ἐργαλεῖο στό θαυματουργό Του χέρι.

Ἀδελφοί μου, ἡ μετάνοια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μία πράξη κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἐπαναστατεῖ στόν ἴδιο του τόν ἑαυτό καί αὐτή τήν ἐπανάσταση τήν ξεκινᾶ ὁ ἄνθρωπος ἀπό μόνος ὅταν συνειδητοποιήσει πώς ὁ ἐχθρός βρίσκεται μέσα του!

Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέ τήν αὐταπάτη, πώς ὅλοι οἱ ἐχθροί του εἶναι ἔξω ἀπό τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό, ὥς τότε δέν ἐξεγείρεται ἐνάντια στόν ἑαυτό του.

Ὅταν ὅμως μία στιγμή ἀνοίξουν τά ἀνθρώπινα μάτια καί ἀναγνωρίσουν πώς οἱ «κλέφτες» καί οἱ «ληστές» βρίσκονται μέσα στήν οἰκία του, τότε ξεχνάει ἐκείνους πού ἐπιτίθενται στό σπίτι ἀπ᾿ ἔξω καί χρησιμοποιεῖ ὅλη τή δύναμή του νά βγάλει ἔξω ἐκείνους πού ἀπρόσκλητοι μπῆκαν μέσα καί ἐγκαταστάθηκαν.

Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος

https://www.hristospanagia.gr/
https://ixthis3.blogspot.com
http://ethnegersis.blogspot.com
http://thesecretrealtruth.blogspot.com

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...