Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Σταθείτε στη θέση σας και παλέψτε τις σκοτεινές δυνάμεις εκεί

Στὰ ἔσχατα χρόνια μας κάθε Χριστιανός εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὸ σύνολο τῆς Χριστιανοσύνης!


Μη περιπλανηθείτε και μην μετακομίζετε από ναό σε ναό, από μοναστήρι σε μοναστήρι, από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα, επειδή η ευσέβεια δεν είναι μέσα σε αυτήν. Σταθείτε στη θέση σας και παλέψτε τις σκοτεινές δυνάμεις εκεί. Μην μετακινήστε.
Πατήρ Σεραφείμ (Sobolev)

«Ἡ ζωὴ χωρὶς προσευχή, χωρὶς κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ εἶναι μόνο παρατεινόμενο γιὰ χρόνια ταξίδι πρὸς τὸ ἀναπόφευκτο τέλος, ἀργὸς θάνατος, «ζωὴ νεκρωμένη», ὅπως ἐκφράζεται ὁ ὅσιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος. Ζοῦμε τόσο, ὅσο ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἡ κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ συμβαίνει μέσω τῆς προσευχῆς.»

Μητρ. Ἰλαρίων Ἀλφέγιεφ

"Στὰ ἔσχατα χρόνια μας κάθε Χριστιανός εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὸ σύνολο τῆς Χριστιανοσύνης!"
Αγ. Ιωάννης Μαξίμοβιτς

"Πέφτουμε σέ μεγάλες ἁμαρτίες, γιατί δέν φροντίσαμε ὅσο πρέπει, γιά νά κόψουμε τά μικρότερα ἐλαττώματά μας."
Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

"Άν συναναστρέφεσαι συχνά με ανθρώπους που φλυαρούν, που συκοφαντούν, που αγαπούν τα κοσμικά πράγματα, τότε και σύ χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στα ίδια πάθη. Και αντίθετα, αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους πνευματικούς και φίλους της προσευχής, τότε οι αρετές τους θα μεταδοθούν και σε εσένα."
Γ.Παρθένιος Λαύρας Σπηλαίων

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...