Κυριακή 24 Μαΐου 2020

Αἰτωλίας Κοσμᾶς: Μᾶς καλοῦν νὰ ἀπομακρυνθοῦμε καὶ νὰ πάψουμε νὰ προσκυνοῦμε τὶς εἰκόνες. Ἀπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς νὰ μὴν ἀσπάζονται τὸ χέρι τοῦ ἱερέως, νὰ μὴν παίρνουν ἀντίδωρο

 Προς τον Ιερό Κλήρο και το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως 

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, Χριστός Άνέστη!
Με την υπ’ αριθμ. 130/06-05-2020 Εγκύκλιο που απέστειλα προς τους Ιερείς, ανέφερα ότι μετά από τις εργασίες τις Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, του μηνός Μαίου, θα σας ενημερώσω για τις αποφάσεις της και θα σας δώσω ορισμένες οδηγίες.
Με την παρούσα Εγκύκλιο, ανταποκρινόμενος στην υπόσχεσί μου, σας αποστέλλω τις Συνοδικές οδηγίες για τις οποίες θα σας ενημερώσουν οι σεβαστοί εφημέριοί σας, σας υπογραμμίζω δε και μερικές αλήθειες τις οποίες παρακαλώ να δεχθούμε με πνεύμα εμπιστοσύνης, ευθύνης, υπακοής και εφαρμογής, αυτές τις κρίσιμες στιγμές για την Εκκλησία μας, την πίστι μας, την ευσέβειά μας, την μυστηριακή ζωή μας και τη σωτηρία μας.
Κανείς, αδελφοί μου, δεν αρνείται και δεν πρέπει να αρνηθή τις υποδείξεις της ειλικρινούς ιατρικής επιστήμης για την υγεία μας. Τακτικά τονίζουμε το γραφικό: «Κύριος έδωκεν επιστήμην ενδοξάζεσθαι εν τοις θαυμασίοις αυτού» (Σοφ. Σειράχ 38, 6).
Με πόνο πατρικό, όμως, εδώ, θέλω να επιστήσω την προσοχή όλων.
Άλλο ιατρικές οδηγίες και άλλο πόλεμος κατά της Πίστεως του Χριστού, κατά της Εκκλησίας, κατά των Μυστηρίων. Άλλο να μιλάνε οι ιατροί με ευθύνη και διάκρισι και άλλο οποιοσδήποτε και οιαδήποτε, εκμεταλλευόμενοι την ιατρική επιστήμη, να παίρνουν ένα μικρόφωνο και να εξαπολύουν ύβρεις, αμφισβητήσεις, συκοφαντίες κατά των ιερών και των οσίων της μητέρας μας Εκκλησίας, των ιερών μυστηρίων, των ιερών ναών, των ιερών συμβόλων και προσκυνημάτων της ορθοδοξίας μας. Θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα.
Ο ορθόδοξος ιερός ναός δεν είναι ούτε τζαμί, ούτε συναγωγή, ούτε ευκτήριος οίκος κάποιας παπικής, προτεσταντικής η χιλιαστικής κακοδοξίας και αιρέσεως. Ο μεγάλος μας άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όπως και πολλοί άγιοι Πατέρες μας, ονομάζουν τον ορθόδοξο ναό ουρανό και θρόνο του Θεού.
Ο χριστιανικός μας ναός, ο ανεγερθείς με την άψυχο ύλη, από την ημέρα κατά την οποία ο Αρχιερεύς θα τελέσει την ακολουθία των Εγκαινίων του, καθαγιάζεται, χρίεται με άγιο Μύρο, τοποθετούνται ιερά Λείψανα αγίων Μαρτύρων στο κέντρο της αγίας Τραπέζης και αφιερώνεται στη λατρεία του Τριαδικού Θεού. Γι’ αυτό και παρατηρούνται εμφανίσεις αγγέλων και αγίων μέσα στους ιερούς ναούς και θαύματα πολλά γίνονται και δυνάμεις ενεργούνται και τα άγια χαριτόβρυτα Μυστήρια τελούνται. Ιδιαιτέρως δε το Μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία.
Και αυτά τα άψυχα αντικείμενα, τα ιερά σκεύη, ευρισκόμενα μέσα στον ιερό ναό, αγιάζονται και μεταδίδουν σε εμάς αγιασμό αφού καθαγιάζονται. Η ενεργούσα θεία Χάρις καθαγιάζει αυτά, (όπως π.χ. άγιο δισκάριο, αγία λαβίδα, αγία πρόθεσις, άγιο αρτοφόριο, άγιο ποτήριο, κ.λπ.).
Πάνω στην Αγία Τράπεζα του ναού μας τελείται το μυστήριο του Γολγοθά, το μυστήριο του Μυστικού Δείπνου. Μας λέει ο ιερός Χρυσόστομος: «Όταν θα δης να σου προσφέρει (το άγιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου) μη νομίσεις ότι ο ιερεύς το κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Ο ιερεύς δανείζει τη γλώσσα του στο Χριστό και προσφέρει το χέρι του» (ΕΠΕ 14, 176).
Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, σημειώνει: «Ο ιερεύς όταν λειτουργεί στέκεται μαζί με τους αγγέλους, δοξολογεί το Θεό μαζί με τους αρχαγγέλους, αναπέμπει θυσίες στο ουράνιο θυσιαστήριο, ιερουργεί μαζί με τον Χριστό». Και συνεχίζει: «Γνωρίζουμε καλά ποιανού είμαστε υπηρέτες, που βρισκόμαστε και που καλούμε να έλθουν οι χριστιανοί μας» (ΕΠΕ 1, 166).
Οφείλω ταπεινά να ομολογήσω ότι αυτές τις εμπειρίες τις ακούσαμε προσωπικά από τα στόματα των αγίων Ιακώβου του Τσαλίκη και Παισίου του Αγιορείτου.
Όλοι αυτοί, αγαπητοί, που χύνουν δηλητήριο απιστίας, συκοφαντίας και αγωνίζονται, τάχα, για την υγεία μας, μπορούν να κατανοήσουν τι γίνεται μέσα στον άγιο ιερό ναό, τον ορθόδοξο ναό, τι γίνεται στην Αγία Τράπεζα; Κατανοούν ότι εκεί αναπαύεται ο Θεός σωματικώς και ότι ο Χριστός θυσιάζεται για τη ζωή μας, την υγεία μας, την σωτηρία μας; Μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι ο Χριστός είναι παντοδύναμος Θεός και ποτέ μα ποτέ δεν θα βλάψη κανέναν με τη Θεία Κοινωνία, αλλά μόνον θα δώση θεία Χάρι ζωής, αγιασμό και αθανασία;
Εφόσον, τονίζει ο ιερός Χρυσόστομος, «και όταν ακόμη δεν τελείται λατρευτική σύναξι, έχουμε κέρδος με την παρουσία μας μέσα στον ιερό ναό, όταν τελείται η Θεία Λειτουργία και ο Χριστός βρίσκεται μέσα στο Άγιο Ποτήριο τότε μεγάλη ωφέλεια λαμβάνουμε».
Μέσα στον ιερό ορθόδοξο ναό μας βρίσκονται και τα ιερά προσκυνήματα, τα οποία τιμητικά προσκυνούμε για να λάβουμε βοήθεια και θεία Χάρι, όπως π.χ. τα ιερά Λείψανα, το ιερό Ευαγγέλιο, οι ιερές Εικόνες.
Χύθηκε πολύ δηλητήριο, αυτόν τον καιρό, ώστε να φοβηθούν οι χριστιανοί για να μην προσκυνούν και να μην ασπάζονται όλα αυτά τα προσκυνήματα, γιατί (όπως είπαν) θα μολυνθούν.
Η πίστι μας ότι τα ιερά λείψανα, όπως και οι άγιες εικόνες, δεν μεταδίδουν ασθένειες δεν είναι ούτε αυθαίρετος, ούτε αντιευαγγελική. Η τιμή προς τους αγίους μας, οι οποίοι με τους θεοφιλείς αγώνες τους και την χάριν του ζώντος Τριαδικού Θεού μας επέτυχον να γίνουν «θεοί κατά χάριν», δεν αναφέρεται μόνον στις όσιες ψυχές τους, αλλά και στα άγια σώματά τους. Και τα σώματα των αγίων μετέχουν «της θεοποιητικής δυνάμεως και της χάριτος του Θεού».
Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αναφέρει σχετικά ότι και τα ιερά λείψανα των αγίων έχουν την Χάρι του Αγίου Πνεύματος, διότι οι άγιοι όταν ζούσαν ήταν γεμάτοι από Άγιο Πνεύμα και διετήρησαν Αυτό και μετά θάνατον, όχι κατ’ ουσίαν, αλλά «χάριτι και ενεργεία».
Γνωρίζουμε, αγαπητοί, ως συνειδητοί χριστιανοί, την φροντίδα της Εκκλησίας μας για τα ιερά λείψανα των αγίων μας. Γνωρίζουμε την ευωδία τους, τα άπειρα θαύματά τους, τα οποία κι εμείς ζούμε. Γνωρίζουμε πόσο προσφέρονται στο Άγιον Όρος τα ιερά λείψανα προς προσκύνησι.
Τώρα, μας επιβάλλουν να μην τα προσκυνούμε, να μην τα ασπαζόμαστε για να μην μολυνθούμε από αυτά τα χαριτόβρυτα ιερά λείψανα των αγίων. Τα ίδια ισχύουν και με τις άγιες εικόνες. Να μην προσκυνάτε το Ευαγγέλιο, τον Επιτάφιο, τον Εσταυρωμένο, είπε κάποιος, γιατί ασπαζόμενοι στο ίδιο σημείο θα χάσουμε ο,τι κερδίσαμε.
Θεέ μου, πως μας ανέχεσαι!!! Δεν είναι, αγαπητοί, είδωλα οι εικόνες.
Χιλιάδες προσκυνητών ασπάζονται την εικόνα της Παναγίας στην Τήνο, στην Σουμελά, στον Προυσσό και σε άλλα προσκυνήματα. Χιλιάδες ασπάζονται την εικόνα του αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μανταμάδο της Λέσβου και μόνο ευλογία, θεραπεία, θαύματα απεκόμισαν. Ποτέ δεν αναφέρθηκε μολυσμός.
Ο μεγάλος άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μας γνωρίζει ότι οι άγιες εικόνες των αγίων – ένεκα της ιδιαιτέρας και μυστικής σχέσεως προς τα πρωτότυπα που εικονίζουν – είναι γεμάτες από Χάρι Αγίου Πνεύματος. Από εκεί πηγάζει και η ζωοποιός δύναμις των ιερών εικόνων των αγίων που προσφέρεται στους ειλικρινώς πιστεύοντες.
Σε άλλο σημείο, ο ιερός Δαμασκηνός προσθέτει: «Οι δαίμονες φοβούνται τους αγίους και τρέπονται εις φυγήν εμπρός εις την σκιάν τους. Σκιά δε, είναι και η εικών των αγίων και αυτήν κατασκευάζω και ζωγραφίζω ως φυγαδευτήριον των δαιμόνων». (Ι. Δαμασκηνού, Λόγος προς τους διαβάλλοντας τας εικόνας). Και συνεχίζει: «Κοιτάξτε πόση δύναμι και ποια θεία ενέργεια δίδεται εις αυτούς που πλησιάζουν και προσκυνούν τις άγιες εικόνες με πίστι και καθαρά συνείδησιν».
Από αυτές τις άγιες εικόνες, εμπρός στις οποίες θερμές προσευχές, πόνος και δάκρυα χύθηκαν, από αυτές τις εικόνες που χαρίζουν δύναμι, θεραπεία και Χάρι Θεού, μας καλούν να απομακρυνθούμε και να πάψουμε να τις προσκυνούμε.
Και κάτι ακόμα. Με μεγάλη ολιγοπιστία και περιφρόνησι, με απιστία στη χάρι της Ιερωσύνης, απαιτούν από τους χριστιανούς να μην ασπάζονται το χέρι του ιερέως, να μην παίρνουν αντίδωρο.
Αλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που θέλουν να επιβάλλουν αυτές τις γνώμες τους, καταλαβαίνουν τι λένε;
Όταν ασπάζεται κανείς το χέρι του ιερέως, δεν ασπάζεται το χέρι του ανθρώπου. Ασπάζεται το χέρι της Ιερωσύνης. Το χέρι του ιερέως, όσο και αν ο ίδιος είναι αδύναμος, έχει Χάρι Θεού διότι τελεί την αναίμακτο Θυσία, τη Θεία Ευχαριστία. Έχουν ακούσει άραγε, όσοι αποφεύγουν να ασπαστούν το χέρι του ιερέως, τι λένε οι δαιμονισμένοι σωματικώς στον ιερέα που διαβάζει τις ευχές; «Φύγε, πάρε το χέρι σου.. Στάζει το αίμα του Ναζωραίου».
Το χέρι της ιερωσύνης προσφέρει το αντίδωρο, χάριτι Θεού, και όχι το αμαρτωλό χέρι, το δικό μας χέρι. Το χέρι της ιερωσύνης, προσφέρει ευλογία και όχι ασθένειες, όπως ισχυρίζονται οι πολέμιοι.
Αγαπητοί, πολλά θα ήθελα να αναφέρω. Όμως, ας μη σας κουράσω άλλο.
Ενδεικτικά ανέφερα κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες μαρτυρούν και βεβαιώνουν την προσπάθεια ορισμένων να αλλοιώσουν το ορθόδοξο φρόνημά μας, την θερμή Πίστι μας, την συνειδητή πνευματική σχέσι μας με την κιβωτό της σωτηρίας, την Εκκλησία μας.
Με όλη την δύναμι της πατρικής μου καρδιάς, σας παρακαλώ: «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστει, ανδρίζεσθε, κραταιούσθε» (Α’ Κορ. ιστ΄, 13).
Μην επηρεαζόμασθε. Μην υποχωρούμε. Μην χάσουμε την αγνή πίστι μας για τον ορθόδοξο ναό μας, για τα ιερά μυστήρια, για το άγιο ποτήριο, τα ιερά λείψανα, τις άγιες εικόνες, την ιερωσύνη.
Και κάτι τελευταίο, αδελφοί μου. Παρακαλώ, να ελέγξουμε όλοι τον εαυτό μας. Η αγάπη του Θεού μας ανέχεται, αλλά έως πότε; Αμαρτήματα πολλά έγιναν στην πατρίδα μας. Έγιναν και γίνονται κι εμείς μένουμε αμετανόητοι. Νομιμοποιήσαμε την διαστροφή. Αποποινικοποιήσαμε την κάθε βλασφημία του Κυρίου μας και ποινικοποιήσαμε τη ζωή της Εκκλησίας, τα ιερά Μυστήρια, τη θεία Χάρι. Να μετανοήσουμε, γιατί αυτά δεν θα τα ανεχθεί η δικαιοσύνη του Κυρίου μας.
Να προσευχόμαστε να μετανοήσουν και όσοι με οιονδήποτε τρόπο δημιουργούν προβλήματα στην Εκκλησία μας και στην Πίστι των ευσεβών χριστιανών. Να μετανοήσουν, γιατί κάποτε θα ευρεθούν ενώπιον του Κυρίου.
Ο Χριστός, Θεός αληθινός μένει εις τον αιώνα. «Εξήλθε νικών και ίνα νικήση» (Αποκ. στ’, 2)
Μετά πατρικών ευχών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ


https://www.29dytika.gr

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...