Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς περιμένει να ξανακαθίσει στον θρόνο του

ΕΙΠΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ
Ο Αυτοκράτορας Ιωάννης Δούκας Βατάτζης, είναι κάπου εκεί έξω και περιμένει να ξανακαθίσει στον θρόνο του.
Διότι όπως είπε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, «από την ιστορία μας έχουμε το δίδαγμα πως όσο κυβερνούσαν βασιλιάδες στρατιώτες, η Ρωμανία δοξαζόταν, ενώ μόλις έπαιρναν την αρχή οι ευνούχοι, το κράτος διαλυόταν».

Απλά σήμερα, μέρα που είναι, υπενθυμίζω, τι φοβάται περισσότερο, ο συνεταιρισμός των ευνούχων και στις δύο ακτές του Αιγαίου !!!


πηγή 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...