Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Η Μεγάλη Παρασκευή του Γένους των Ηρώων

σχόλιο Γ.Θ : Επειδή ο θάνατος δεν είναι θάνατος, αλλά ευκαιρία για Ανάσταση... μην παραλείψετε να παρατηρήσετε την φωτογραφία στο τέλος


 
Σήμερον κρεμάται επί ψήφου,
η την άπασαν Ελλάδα δοξάσασα.

Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,
η πεφιλημένη ημών Μακεδονία.

Ψευδοίς λόγοις προδίδεται,
η απαρτίζουσα τον κορμόν της Πατρίδας.

Ράπισμα καταδέχεται, ο Ελληνικός Λαός.

Ηλοις προσηλώθη, η Αλήθεια της Ιστορίας.

Λόγχη εκεντήθη, το Σώμα της Ελλάδας.

Συμπάσχομεν τοις πάθεσί σου, Ελλάς, αγωνιζόμενοι δια την ένδοξόν σου Ανάστασιν...


Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...