Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6936 901606
e-mail: epalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις τῇ 27ῃ Σεπτεμβρίου 2017

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Τὴν Κυριακὴ 1η Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:

«Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ πρῶτος κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, βίος καὶ ἔργα του».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε νὰ τονιστῇ ἀκόμη μιὰ φορὰ ἡ ἀνθελληνικὴ δράση τῶν ξένων μεγάλων δυνάμεων καὶ τῶν ντόπιων ὀργάνων των καὶ νὰ ἐξετάσωμε ὅλοι μαζὶ τρόπους κοινῆς δράσεως γιὰ τὴν κοινὴ σωτηρία.


Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις
Β. Τσούπρας

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...