Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Ἄρθρο-Ἀποκάλυψη τῆς Μασσωνίας καί τῆς Ἑωσφορικῆς Συνωμοσίας ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Τό θέμα τς Μασσωνίας εναι τόσον τεράστιον, πού σφαλς δέν θά παρκοσαν γκωδν τόμων, διά νά τήν περιγράψη κανείς σέ πλήρη κτασι. Τό θέμα εναι σοβαρόν, σοβαρώτατον, διότι δέν φορ πλς μία μικρή μάδα παρανοϊκν νοήτων νθρώπων, λλά κάτι βαθύτερο... φορ λόκληρη τήν ωσφορική Συνωμοσία κατά το Θεο καί τς Χριστιανωσύνης.. Τί μπορε λοιπόν κανείς νά πρωτογράψη σ’ατό τό μικρό μήνυμα πρός τόν ρθόδοξον λληνικόν Λαόν; Ατός λοιπόν εναι λόγος διά τόν ποον παρουσιάζω ατό τό κεφάλοιον, πό μορφήν δημοσιογραφικς συνεντεύξεως μέ τούς ν Χριστ δελφούς μας. τσι σως τούς ποβοηθήσωμεν καλλίτερα νά χρησιμοποιον τό «περόπλον» τό ποο κατέχομεν, διά τήν συντριβήν τν χθρν της ρθοδοξίας: ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πόσα εδη Μασσωνίας χομεν;
ΑΠΑΤΗΣΙΣ: Κυρίως ΤΡΙΑ. Τήν λεγομένην ΦΡΑΜΑΣΩΝΙΑΝ (λευθεροτεκτονισμός), τήν ΜΑΥΡΗΝ ΜΑΣΩΝΙΑΝ, ποία καμουφλάρεται πό τήν ταμπέλλαν τν «Ροδοσταυρίων» καί τούς ΘΕΟΣΟΦΙΣΤΑΣ.
ΕΡΩΤ: πάρχουν καί λλοι Μασσνοι; 
ΑΠΑΝΤ: Μάλιστα. πάρχουν πολλές μικρές μάδες διαφόρων Μασσωνιν, α ποαι διαφέρουν ες τούς Βαθμούς καί τυπικά, δηλαδή λλοι χουν 33ο, λλοι λιγότερους καί λλοι περισσότερους. Βασικά μως λοι χουν τόν ατόν (διον) σκοπόν: Κατάργησιν λων τν Θρησκειν καί...

 πιβολήν νιαίας θρησκείας: το ωσφορισμο.
ΕΡΩΤ: πάρχουν προστριβαί μεταξύ ατν τν μάδων τν Μασσώνων;
ΑΠΑΝΤ: χι, δέν πάρχουν. λοι θεωρον τούς «συναδέλφους» τν, ς ν ωσφόρω...δελφούς.
ΕΡΩΤ: Ποιοί εναι περισσότερον δυναμικοί καί ρα ο πλέον πικίνδυνοι;
ΑΠΑΝΤ: σφαλς ο «Μαροι» καί ο Θεοσοφισταί, διότι εναι περισσότερον προκεχωρημένοι ες τόν ωσφορισμόν καί τήν Μαύρην Μαγείαν. Στήν λλάδα παρουσιάζουν πολύ σοβαρν δράσιν ο τελευταοι ξ ατν, κατευθυνόμενοι ξ νδιν.
ΕΡΩΤΗ: κτός πό θρησκευτικούς σκοπούς, χουν ο Μασσνοι καί λλους σκοπούς;
ΑΠΑΝΤ: Μάλιστα. Τήν πιβολήν παγκοσμίου πολιτικς καί οκονομικς γεμονίας. Τοτο κατ’ ρχάς θά πιτευχθ διά ργανισμν, ς Κ.Τ.Ε., καί Ο.Η.Ε. Τήν στιγμήν, πού τά κράτη θά συμφωνήσουν κε διά τόν σχηματισμόν τς Παγκοσμίου περκυβερνήσεως καί τά θνη θά φοπλισθον καί θά παραμείνη να διεθνές στρατιωτικόν σμα στυνομεύσεως, λοι ο Λαοί θά ερεθον ες τό λεος τς Μασσωνίας. δη τό 99% τν ντιπροσώπων διαφόρων θνν εναι Μασσνοι καί ωσφορισταί. Τό ατό πιδιώκεται καί ες τό οκονομικόν πίπεδον, διά διαφόρων διεθνν κοινν γορν κ.λ.π., α ποαι θά ποδουλώσουν οκονομικά ν πρώτοις τά μικρά θνη. Γι’ ατό μακρυά πό κάθε τί, τό ποον φέρει τήν σφραγίδα «Διεθνές», «Παγκόσμιον», «Πν...κ.λ.π. κ.λ.π.». Καί ς παράδειγμα ναφέρω «Παγκόσμιον Συμβούλιον κκλησιν, τήν Πανθρησκεία κλπ»
ΕΡΩΤ: Τί παρατηρεται ες τά θνη, τά ποα περιέπεσαν, πό τόν πόλυτον λεγχον τς Μασσωνίας;
ΑΠΑΝΤ: Τρομακτική αξησις κφυλισμο, ναγνώρισις μοφυλοφιλίας, νευ προηγουμένου χρσις ναρκωτικν, αξησις γκληματικότητος, διάλυσις οκογενείας, πόλυτος διάλυσις τς κκλησίας καί φανερή λατρεία το Σαταν.
ΕΡΩΤ: Εναι ληθές, τι ο παδοί το ωσφορισμο κάνουν νθρωποθυσίας;
ΑΠΑΝΤ: Βεβαιότατα. Εδικά ες τάς γγλοσαξωνικς χώρας. λλά καί ες τήν σίαν, φρική καί χώρας το νατολικο μπλόκ λαμβάνουν χώραν κρυφίως νθρωποθυσίες, πρός δόξαν το ωσφορισμο. Στήν λλάδα ετυχς δέν παρετηρήθησαν ως τώρα τέτοια φαινόμενα. τσι μως πού πμε δέν θά ργήση κι’δ νά ρχίση τό κακό. δη γίνεται σχετική «προεργασία».
ΕΡΩΤ: Τί ννοετε «προεργασία’;
ΑΠΑΝΤ: διαφθορά καί χρσις τν ναρκωτικν πρέπει νά «προσωρήσουν» κόμη περισσότερον, πρίν φθάσουμε καί στς θυσίας βρεφν. Εναι τρομερόν νά γνωρίζη κανείς, τι σέ μικρή σχετικς πόστασιν πό τόν ερόν βράχον τς Πνυκός, μέσα σέ κέντρα πολυτελείας φρόκρεμα τς Κοινωνίας μς παρακολουθε σύν γυναιξί καί τέκνοις τό ργό ξεντύσιμο πορνν, τό ποον μς λθε π’ξω μέ τήν ταμπέλα το «στρίπ τήηζ». φθαλμοπορνεία φαρμόζεται, πό τά μματα τς στυνομίας καί τν πισήμων ρχν, ο ποοι παραμένουν διάφοροι μπροστά στήν καταστροφή τς Νεολαίας μας καί το μέλλοντος τς λληνικς Φυλς. λθε μως καιρός κκλησία μας νά θέση τέρμα ες τήν παράδεκτον ατήν κατάστασιν.
ΕΡΩΤ: Τί κυρίως συμβάλλει ες τήν ξάπλωσιν τς διαφθορς στόν τόπο μας;
ΑΠΑΝΤ: Κινηματογράφος, λληνικός τύπος, τά ντόπια καί πορνογραφικά ξένα (εσαγόμενα) περιοδικά, ναρκωτικά καί γκατάλειψις τς Νεολαίας ες τό λεος το διαβόλου!
Παραπλανηθέντες δελφοί τν Στον! Ξυπνστε, γκαταλείψατε ΣΗΜΕΡΟΝ τήν ωσφορικήν τράπεζαν καί λτε νά ξομολογηθτε στήν πρώτη κκλησία, πού θά βρεθ στόν δρόμο σας! γία μας ρθόδοξος κκλησία θά σς δεχθ καί θά σς συγχωρέση. λτε στόν δρόμο το Χριστο, πού τόν κολουθε Λαός μς σύσσωμος....
πό τό βιβλίο το π.Χαραλάμπους Βασιλοπούλου «Ξεσκέπασμα τς Μασωνίας»
*Διατηρήθηκε χρήση τς γλώσσας το συγγραφέως.
 
 
orthodoxia-ellhnismos

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...