Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

ΣΟΚ πριν την σύνοδο! Για ύποπτες ενέργειες κατηγορεί τον Βαρθολομαίο ο Πατριάρχης Μόσχας !

Την ενόχληση του εξέφρασε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος, προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον οποίο κατηγορεί για ύποπτες ενέργειες
 
σχόλιο Γ.Θ : Προσέξτε ιδιαίτερα το δεύτερο θέμα που παραθέτει η επιστολή του Πατριάρχη Μόσχας.Η επιστολή του Πατριάρχη Ρωσίας αναφέρει:
 

«Οι Προκαθήμενοι δεν παρακάθηνται ημικυκλικώς, αλλά εις δύο παραλλήλους γραμμάς, παρακαθήμενοι ο εις έναντι του άλλου και οι πάντες με το πλευρόν αυτών προς τον Πρόεδρον (…).
Επιπλέον εις το παρουσιασθέν σχεδιάγραμμα οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών ούτε εις ίδιον τραπέζιον παρακάθηνται, αλλά εις θέσιν ιδιαιτέραν έκαστος και εξ αποστάσεως ο εις εκ των αδελφών αυτού, κεχωρισμένοι όντες, ούτε λέξιν ανταλλάξαι δυνάμενοι με τον πλησίον αυτών.

Η κατάταξις των τραπεζιών τούτων είναι τοιαύτη, ώστε ούτε καν προσφέρει τη δυνατότητα εις τα διεθνή ΜΜΕ, όπως προβάλουν εις το διεθνές ακροατήριον πάντας τους συνελθόντας Προκαθημένους των Αγίων του Θεού Εκκλησιών ταυτοχρόνως. Ούτως διαλύεται μια συνολική εικών της Συνόδου».

Η επιστολή συνεχίζει πως: «Εκείνο το οποίον βλέπομεν εις το σχεδιάγραμμα τούτο διαφέρει ριζικώς των υφ’ ημών συζητηθέντων εις τας Συνάξεις των Προκαθημένων και όσων βλέπομεν εις τας εικόνας των Οικουμενικών Συνόδων».Παράλληλα ο κ. Κύριλλος ζητά από όλους τους Πατριάρχες να λάβουν θέση στο ζήτημα, με σκοπό να διευθετηθεί.
Το δεύτερο θέμα που παραθέτει η επιστολή, είναι το εξής:


 «Στους ετερόδοξους παρατηρητάς προβλέπονται επίσημοι θέσεις όπισθεν των Προκαθημένων. Κατ’ αυτόν τον ακριβώς τρόπον, προσθέτει, θα εκληφθή η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος υπό εκείνης της μερίδος των ημετέρων πιστών, οι οποίοι από τώρα διαμαρτύρονται εναντίον της ως «οικουμενιστική» και ουχί Ορθόδοξος.

Διό φρονώ ότι οι παρατηρηταί εκ των ετεροδόξων εκκλησιών (sic) δέον να παρακάθηνται εν αποστάσει εκ των μελών της Συνόδου, ώστε να μην περιληφτούν εις τον φακόν και να μην να αποτελούν μέρος της κοινής εικόνος της Συνόδου».

voicenews.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...