Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Ο παπά Γεώργιος Χιωτάκης (Σφακιά Χανίων)

Ἕνας ἡλικιωμένος ἱερεύς (85 ἐτῶν), ὁ ὁποῖος δέν ἔχει πανεπιστημιακά πτυχία ἤ πτυχίο Θεολογίας, ὁ π. Γεώργιος Χιωτάκης (ἔγινε ἱερεύς εἰς ἡλικίαν 49 ἐτῶν καί εἶχεν 12 παιδιά) παρευρέθη πρό ἐτῶν εἰς Θεολογικόν Συνέδριον, τό ὁποῖον διεξήχθη εἰς τήν Κρήτην, διά τάς σχέσεις Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν.
Ἐζήτησε νά θέση ἐρωτήματα, ἀλλά ἐπειδή δέν εἶχε πτυχίον Θεολογίας δέν τοῦ ἐπέτρεψαν νά ὁμιλήση.
Τότε ἀπήντησεν: ὅτι ἡ Θεολογία εἶναι μυστήριον καί δέν εἶναι ἀριθμός πτυχίων.
Ἐνῶ εἰς γραπτόν σημείωμα, τό ὁποῖον ἀπέστειλεν εἰς τήν ὀργανωτικήν ἐπιτροπήν ἐτόνισε διά τό θέμα, τό ὁποῖον ἐξήταζε τό συνέδριον:
«Εὐκολώτερον εἶναι νά βαπτίσεις τόν δαίμονα παρά νά συνετίσεις τόν Πάπαν».
Καί τούς ἄφησεν ὅλους ἀφώνους..
===
Τον μακαριστό παπα Γιώργη (20 Φεβ. 2016) αγαπούσε πάρα πολύ ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, το οποίο πολλές φορές ο Όσιος το έδειχνε έμπρακτα.
Συγκεκριμένα, ο Όσιος Πορφύριος κατέβηκε στα Χανιά και έμεινε στο σπίτι του παπα Γιώργη για δύο ολόκληρες εβδομάδες κάτι που δεν συνήθιζε να κάνει ο Όσιος Πορφύριος.
Κάποτε ο παπα Γιώργης μου είχε πει ένα θαυμαστό γεγονός με το Όσιο Πορφύριο:
"Αιμίλιε μου, μια φορά πήγαινα με τον Γέροντα Πορφύριο σε ένα μέρος εδώ στην Κρήτη. Τότε μπροστά μας είδαμε ένα ποτάμι και του λέω:
"Γέροντα, να 'χαμε ένα γάιδαρο!
Και απαντά ο Γέροντας Πορφύριος:
Που να τον βρούμε παπα Γιώργη;
''Νάτος Γέροντα", και έδειξε τον εαυτό του.
Τότε Αιμίλιέ μου τον έβαλα σε μία πέτρα και τον πήρα στους ώμους μου.
Μόλις μπήκα στο ποτάμι ο Γέροντας Πορφύριος μου χάιδεψε το κεφάλι και μου λέει:
''Αυτό πρέπει να γίνει ζωγραφιά παπά Γιώργη μου.''
Στην συνέχεια ο Παπα Γιώργης μου είπε:
''Όταν επιστρέψαμε πάλι στο ποτάμι και έσκυψα να τον ξαναβάλω στους ώμους μου, ώ του Θαύματος βρεθήκαμε απέναντι χωρίς να θυμάμαι πως περάσαμε, αλλά ούτε είμασταν βρεγμένοι.''...
===
+ Παπά Γιώργης Χιωτάκης: Στιγμιαία στο Μήλεσι όπου φόρεσε τα καλά φυλαγμένα άμφια του αγίου Πορφυρίου χωρίς να καταλάβει τον τρόπο! (Βίντεο)..
Θαυμαστά γεγονότα με τον άγιο γέροντα Πορφύριο, τα οποία έζησε και εξιστορεί ο παπά Γιώργης Χιωτάκης από τα Σφακιά της Κρήτης.
Πως στιγμιαία βρέθηκε από τον Πειραιά στο Ησυχαστήριο της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που ίδρυσε ο άγιος Πορφύριος, και φόρεσε τα φυλαγμένα άμφιά του, προς έκπληξη των μοναζουσών...

romfea.gr

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...