Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020

Ἡ τεχνολογία, ὁ βιολογικός πόλεμος καί τά χημικά στά ἔσχατα! Προφητεία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου! Βίντεο

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Ποιός μᾶς χάρισε τήν ἐλεύθερη προαίρεση καί βούληση ὡς ὑπέρτατη ἔκφραση ἀγάπης;

Ὁ Θεός!

Ποιός ἀντίθεος πού κάνει τά ἀνάποδα τοῦ Θεοῦ θέλει νά μᾶς στερήσει τήν ἐλεύθερη προαίρεση καί βούληση ὡς ἀκραία μισανθρωπία γιά νά χάσουμε τήν νήψη, τήν ἐγρήγορση καί τήν σωτηρία;

Ὁ Διάβολος καί τά ὄργανά του, τά ἀόρατα (δαίμονες) καί τά ἐπίγεια (ὅσοι πολεμοῦν τόν Θεό, τήν Ἐκκλησία Του, τούς πιστούς Του, κλῆρο καί λαό, καί ὅλη τήν ἀνθρωπότητα σέ ὅποιο πόστο ἐξουσίας καί ἐπιρροῆς κι ἄν κάθονται)!

Ὁ σκοτεινός Διάβολος γνωρίζει πώς ἀκόμη κι ἄν καταφέρει μέ τά ἐπίγεια ὄργανά του σέ θέσεις ἐξουσίας (θεατές καί ἀθέατες) νά ψηφισθοῦν ἀπολυταρχικοί Νόμοι καί νά ἐφαρμοσθοῦν δικτατορικά κοινωνικοπολιτικά συστήματα, πάντα θά ὑπάρχουν οἱ ἀφυπνισμένοι ἄνθρωποι πού θά μπαίνουν μπροστά του ὡς προσκόμματα στά σατανικά σχέδια ὅλων αὐτῶν, εἰδικά οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί τέκνα τῆς Ἀληθείας καί τοῦ Φωτός, μέ ἀποτέλεσμα εἴτε νά ματαιώνονται, εἴτε νά καθυστεροῦνε!

Κι ἐπειδή ἔχει τόσο μίσος ἀπέναντι στά πλάσματα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί Δημιουργοῦ πού δέν μπορεῖ νά ἀγγίξει καί νά βλάψει, τί σκαρφίσθηκε ὥστε νά μήν σωθεῖ οὔτε ἕνας ἄνθρωπος;

Νά βρεῖ ἕναν τρόπο καί διάφορα μέσα γιά νά καθυποτάξει τήν ἐλεύθερη ἀνθρωπίνη βούληση, παρά τήν συνειδητή βούληση, τρόπος τοῦ λέγειν, τῶν ἀνθρώπων!

Πῶς;

Μέ τήν τεχνολογία-ἐπιστήμη, τόν βιολογικό πόλεμο καί τά χημικά!

Ἀκοῦστε τήν προφητεία τοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου γιά τόν ἔσχατο πόλεμο κατά τῆς ἀνθρωπότητος, ἰδιαιτέρως δέ κατά τῶν Χριστιανῶν πού εἶναι καί ὁ εἰδικότερος στόχος τοῦ Διαβόλου:

Μᾶς θυμίζει τίποτε αὐτό τό ἀπόσπασμα ἀπό αὐτά πού ζοῦμε;

Νόμος ὑποχρεωτικῆς καραντίνας (4619/2019 (ΦΕΚ 95 11ης Ἰουνίου 2019),

Νόμος ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ (4675/2020 τῆς 11ης Μαρτίου 2020),

«ἀόρατος ἐχθρός» covid-19 (κορωναϊός) καί ἄλλοι προηγούμενοι παρόμοιοι «παγκόσμιοι ἐχθροί» (νόσος χοίρων, γρίππη πτηνῶν, τρελές ἀγελάδες, Sars κ.λ.π. καί τά ἐμβόλια πού ἤθελαν κάθε φορά νά ἐπιβάλλουν),

ἀεροψεκασμοί,

τεχνολογία 5G μεγάλης ἐπικίνδυνης ἀκτινοβολίας χιλιάδων δορυφόρων (τήν ἔφεραν μέ ΚΥΑ στήν Ἑλλάδα τώρα πρόσφατα, βλέπε ἐδῶ:

https://www.1069.gr/auto-moto/technologia/en-meso-koronoioy-i-kyvernisi-fernei-to-5g-stin-ellada-ypografike-i-schetiki-kya/),

ἐνιαῖος ἀριθμός πολίτη

(http://www.enikonomia.gr/timeliness/234776,eniaios-arithmos-politi-kai-psifiakes-ypografes-oles-oi-allages-t.html),

ἐμβόλιο μέ τσιπάκι (νανοτεχνολογία, νανόσκονη), ἤ τατουάζ, ἤ λέηζερ, ἤ κάτι παρόμοιο ὡς χάραγμα πού μᾶς περιμένει στήν τελική φάση καί πού ἤδη ἔχει ἐξαγγείλει ὁ γνωστός Bill Gates μέ πρόσχημα τήν «ὑγεία» καί τήν «εὔκολη ἰχνηλάτηση τῶν ἀσθενῶν» πού ἐπικαλοῦνται οἱ πολιτικοί μας καί οἱ «εἰδικοί»… καί πιθανόν κι ἄλλα προσχήματα πού θά εὐφεύρουν στήν πορεία ὁ Σατανᾶς κι ἡ παρέα του κατά τό δοκοῦν κάθε φορά.

Ἤδη ξεκινοῦν μέ τήν χρήση τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου μας (μία προέκταση τοῦ χεριοῦ μας πού τό κρατᾶμε καί τοῦ κεφαλιοῦ μας γιά νά ἀκοῦμε, προτύπωμα τοῦ μελλοντικοῦ χαράγματος στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο…) ὡς μέσο συνεχοῦς παρακολούθησής μας,

κλείσιμο Ἐκκλησιῶν καί κωλύματα γιά τήν Θεία Κοινωνία μέχρι τό ἐμβόλιο ὥστε νά χάσουν εἰδικά οἱ Χριστιανοί κάθε εὐκαιρία διαύγειας νοῦ καί ψυχοσωματικῆς ὑγείας πού παρέχουν τά Ἱερά Μυστήρια καί προπαντός ἡ Θεία Μετάληψη τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ!

Καταλάβατε;

Ἴσως γι’ αὐτόν τόν λόγο, κατά τούς Ἁγίους Πατέρες, οἱ τελευταῖοι Χριστιανοί πού θά σωθοῦν θά εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ὅλων τῶν ἐποχῶν, διότι θά ἔχουν νά ἀντιπαλέψουν μέ τόν ἐγκεφαλικό καί ψυχικοσωματικό πόλεμο, κάτι πού δέν ὑπῆρχε στίς προηγούμενες ἐποχές λόγῳ ἀπουσίας τῆς τωρινῆς τεχνολογίας κι ἐπιστήμης καί παράλληλα μέ τόν τελικό Ἀντίχριστο καί χειρότερο σατανάνθρωπο ἡγέτη πού ὑπῆρξε ποτέ!

Ἄς θυμηθοῦμε σέ αὐτό τό σημεῖο καί τήν γνωστή κι ἐπίκαιρη προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πού ὁλοκληρώνει τό ἀνθρωποκτόνο πάζλ:

«τό κακό θά σᾶς ἔλθει ἀπό τούς διαβασμένους» (ἐπιστήμονες-«εἰδικούς» καί πολιτικούς συνεργούς τους προφανέστατα)!

Καλή μετάνοια.

https://kaiomenivatos.blogspot.com/2020/12/blog-post_93.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...