Σάββατο 28 Μαΐου 2016

Δελτίο Τύπου της "Κοινωνίας" για το Φεστιβάλ των ομοφυλόφιλων...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣXETIKA ME THN ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ 5ου FESTIVAL ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ”
Ἀρ. Πρωτ. 20160526-01
Ἀθήνα, 26 Μαΐου 2016


γαπητοί μας ὁμοφυλόφιλοι,

Μέ ἔκπληξη ἀντικρίσαμε πρόσφατα τίς ἀφίσες τοῦ 5ου λεγόμενου “Festival ὑπερηφάνειας”, πού διοργανώνετε στή Θεσσαλονίκη γιά τίς 24-25/6/2016. Ὅπως φαίνεται, ἔχετε κάνει ὁμαδικά μιά στροφή πρός τόν χριστιανισμό, γιά νά θέσετε τό “Festival ὑπερηφάνειας” κάτω ἀπό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ.


Ὄντως ἔχετε δίκιο: ΝΑΙ! Ὁ Χριστός σταυρώθηκε καί γιά σᾶς! Ὄχι ὅμως γιά νά καμαρώσετε, χρησιμοποιῶντας τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, τή διαστρέβλωσή σας, ἀλλά γιά νά ἀλλάξετε! Ὁ Χριστός σταυρώθηκε γιά ὅλους μας, ἐπειδή ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη νά ἀλλάξουμε, νά πετάξουμε ἀπό πάνω μας τό βάρος καί τήν ἀλλοίωση πού μᾶς φέρνει ἡ ἁμαρτία. Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός χαρίζει σέ ὅλους μας, δηλ. καί σέ σᾶς τή δική Του νίκη πάνω στήν ἁμαρτία καί τό θάνατο. Κάθε ἀρρωστημένη ψυχική κατάσταση, κάθε φαντασίωση καί διαστρέβλωση πού ἐπιφορτίζουμε στόν ἑαυτό μας καί πού στή συνέχεια μᾶς βασανίζει καί μᾶς βουλιάζει, κάθε ἰδεοληψία ἔχει θεραπευτεῖ ἀπό τόν Χριστό. Ὁ Ἴδιος ἔγινε τό φάρμακο, τό βάλσαμο γιά τήν ἀρρωστημένη κατάσταση τοῦ καθενός ἀπό μᾶς.

Ἑπομένως, ἀπό τή στιγμή πού ἔχει βρεθεῖ τό φάρμακο, ἡ ἀρρώστια ἔχει νικηθεῖ, ἔχει χάσει τή δύναμή της, ἔχει χάσει τήν ἐξουσία πάνω μας. Καί ἀποκλειστικά ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται πλέον, ἐάν θά πάρουμε αὐτό τό φάρμακο ἤ ὄχι. Πῶς ὅμως νά τό πάρουμε, ἐάν δέν συνειδητοποιήσουμε τήν παράλογη, τήν ἀρρωστημένη κατάστασή μας, ἐάν, μάλιστα, ἀντί νά τήν συνειδητοποιήσουμε ὑπερηφανευόμαστε γι’ αὐτήν, ὅπως κάνετε μέ “festival ὑπερηφάνειάς” σας. Αὐτή εἶναι ἡ ἀπόλυτη διαστροφή, ὁ παραλογισμός σέ ὅλο τό μεγαλεῖο του. 

Τό φύλο δέν μᾶς δόθηκε τυχαία ἀλλά ἔχει ἄμεση σχέση μέ αὐτό πού πρέπει νά γίνουμε. Ἀφοῦ πιστεύετε στόν Χριστό πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι, ὅπως εἶπε ὁ Ἴδιος «καί αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν εἰσίν ἠριθμημέναι». Εἶναι δυνατόν νά ἔχει προνοήσει ὁ Θεός μας τόν ἀκριβῆ ἀριθμό τῶν τριχῶν τοῦ κεφαλιοῦ μας καί νά ἄφησε τό φύλο μας στήν τύχη;

Μήν καμαρώνετε, λοιπόν, γι’ αὐτήν σας τήν ψυχολογική στρέβλωση ἀλλά ζητῆστε τήν διόρθωσή της. Εἶναι πολύ ἁπλό. Τό πέτυχαν πολλοί γιατί δέν πίστεψαν σ’ αὐτούς πού τούς κοροϊδεύουν ὅτι ἡ κατάσταση αὐτή εἶναι ὑγιής. Ὁ καρκινοπαθής πού καμαρώνει τόν καρκίνο του καί θεωρεῖ τούς ὄγκους πού ἔχει ἀποκτήσει ὡς βελτίωση καί προσθήκη στόν ὀργανισμό του καί ὡς πολύτιμο στοιχεῖο τῆς ταυτότητάς του, προφανῶς, δέν ἔχει καμία ἐλπίδα νά γίνει ποτέ καλά.

Λίγη μόνο λογική σκέψη, μιά μικρή μόνο ἀξιοποίηση τῶν διανοητικῶν μας ἱκανοτήτων χρειάζεται, καί, κυρίως νά ἐμπιστευθοῦμε τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του, γιά νά θάψουμε τίς ποικίλες δικές μας συνταγές καί προσκολλήσεις σχετικά μέ τό πῶς φανταζόμαστε τήν εὐτυχία μας καί νά δοῦμε καί ἐμεῖς Ἀνάσταση. Αὐτή τήν Ἀνάσταση σᾶς εὐχόμαστε μέ τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν φαντασίωση τοῦ φύλου σας καί τήν ἐπιστροφή στήν πραγματικότητα τοῦ βιολογικοῦ σας φύλου. Αὐτή ἡ Ἀνάσταση θά φέρει καί τήν πραγματική χαρά. 

Χριστός Ἀνέστη!

Ἀπό τήν Διεύθυνση  Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων

Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...