Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Οι δαιμονόπληκτοι άρχοντες… ξαναχτύπησαν: Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τοῦ Πατριαρχείου: «Οἱ διδασκαλίες τῶν "Ἐφραιμιτῶν" δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος Μοναχισμὸς, οὔτε κάν Χριστιανισμός»


Σχόλιο: Στὴν κάτωθι ἐπιστολὴ εἶναι ἀποκρυσταλλωμένο τὸ μεῖζον πρόβλημα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας σήμερα: ἡ ἀλλοίωση τοῦ ὀρθόδοξου φρονήματος καὶ ἡ μετάλλαξή του σε κάτι ξένο πρὸς τὴν Παράδοσή μας καθὼς καὶ οἱ προσπάθειες ὑπονόμευσης καὶ σπίλωσης τοῦ γνήσιου ἁγιοπατερικοῦ πνεύματος ὅπως αὐτὸ σώζεται καί μεταδίδεται ἀπὸ σύγχρονες ἁγιασμένες μορφὲς παγκόσμιας ἐμβέλειας ὅπως ὁ Γέρων Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης.

Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Πρὸς τὸν ἐκδότη τοῦ "Ἐθνικοῦ Κήρυκα",

Διαβάζω ξανὰ καὶ ξανὰ τὴν ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ ποὺ ἔγραψε ἡ Elaine Jaharis (δεῖτε τὴν ἐπιστολὴΕΔΩ) πρὸς ὅλους καὶ δημοσιεύθηκε στὸ National Herald τὴν 1η Ἰουλίου. Τὴ μελέτησα πολλὲς φορὲς ἐπειδὴ αὐτὸ δὲν εἶναι μόνο μιὰ ἐπιστολή. Πρόκειται γιὰ μιὰ κοινοτοπία, ἕνα κήρυγμα, ἕνα κήρυγμα ἀφύπνισης ποὺ πρέπει νὰ διαβαστεῖ ἀπὸ τὸν ἄμβωνα, πρὸς ὅλους τους ἐνορίτες κάθε Κυριακὴ ἀπὸ κάθε ἱερέα καὶ κάθε ἱεράρχη. Οἱ διδασκαλίες τῶν "Ἐφραιμιτῶν" δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος Μοναχισμὸς ὅπως τὸν ξέρουμε, οὔτε κάν εἶναι Χριστιανισμός. Πρόκειται γιὰ μιὰ παραπλανητικὴ μεσαιωνικὴ διδασκαλία ποὺ ἐπιμένει στὴν πλήρη ὑπακοὴ στὸν Ἐφραὶμ καὶ ἐξουδετερώνει τὴν καθαρὴ πίστη μας στὸν σταυρωμένο γιὰ μᾶς Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.
Πρόκειται γιὰ μιὰ....

κακοήθη ἀνάπτυξη, ἕνα «μόρφωμα» ποὺ προσβάλει τὴ νεολαία μας ἀπὸ μιὰ πολὺ πολὺ νεαρὴ ἡλικία τόσο τοὺς ἀδύναμους ὅσο καὶ τοὺς ἡλικιωμένους.

Δὲν θὰ ἀφιερώσω πολλὲς σελίδες ὡς πρὸς αὐτὸ ποὺ παρατήρησα προσωπικὰ στὴν ἀρχὴ αὐτῆς τῆς "κακοήθους ἀνάπτυξης" στὴν ἐνορία μου.
Δὲν πρόκειται μόνο γιὰ σελίδες, ἀλλὰ γιὰ ὁλόκληρους τόμους, γιὰ νὰ περιγράψουμε πόσο μπερδεμένη εἶναι αὐτὴ ἡ ἀδικοπραξία, αὐτὴ ἡ μάσκαρα, ποὺ ἐμφανίστηκε ξαφνικὰ στὴ ζωή μας καὶ στὴν πραγματικότητα ἀπειλεῖ τὴν ὕπαρξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στὴν Ἀμερική.
Ἀλλὰ θὰ ζητήσω μὲ εἰλικρίνεια ἀπὸ τὸν συντάκτη τοῦ «Ἐθνικοῦ Κήρυκα» νὰ μεταφράσει καὶ νὰ δημοσιεύσει τὴν ἐπιστολὴ τῆς Elaine Jaharis στὸν καθημερινὸ «Ἐθνικὸ Κήρυκα» ἀφοῦ, φυσικά, λάβει τὴν ἄδεια ἀπὸ τὴν Elaine Jaharis.

Μὲ σεβασμό,
Stephen Cherpelis
Douglaston, NY

*ὁ Stephen Cherpelis εἶναι μέλος τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου (2000-2017), ἀντιπρόεδρος τῆς ἄμεσης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας τῆς Ἐπιτροπῆς Διοικήσεως καὶ Οἰκονομικῶν, Ἄρχων Δικταοφύλαξ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ποὺ ὑπηρετεῖ στὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο τῆς Ἡγεσίας τῶν 100. 

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...