Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Ποια ήταν η γνώμη των Αρχαίων Ελλήνων για τον πλούτο;

Μία νοοτροπία η οποία ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη από αυτή που έχει επικρατήσει σήμερα. Ανέκαθεν οι Έλληνες προτιμούσαν να δώσουν βάση στα πνευματικά «αγαθά», παραμερίζοντας τον υλικό πλούτο, τόσο ούτως ώστε μέχρι σήμερα να έχουν διασωθεί αρκετά ρητά και γνωμικά που αποδοκιμάζουν τους λάτρεις του μαμμωνά.
Ας δούμε μερικά από αυτά:

Ανήρ δίκαιος πλούτον ουκ έχει ποτέ.

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής


Μη πλούτει κακώς.

Πιττακός ο Μυτιληναίος


Χαλεπώτερον το φυλάττειν του κτήσασθαι

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας


Σκαιόν το πλουτείν κ’ άλλο μηδέν ειδέναι (Είναι φοβερό να πλουτίζει και να μην ξέρεις τίποτε άλλο)
Ευριπίδης


Αι μεν ποδήρεις εσθήτες τα σώματα, αι δε υπέρμετροι περιουσίαι τας ψυχάς εμποδίζουσιν. (Τα μακριά ενδύματα τα σώματα και οι υπέρμετρες περιουσίες τις ψυχές εμποδίζουν).

Σωκράτης


Τον κόρον υπό του πλούτου γεννάσθαι, την δε ύβριν υπό του κόρου. (Ο πλούτος γεννά τον κορεσμό και ο κορεσμός την ύβριν)

Σόλων

πηγή http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2017/07/blog-post_6284.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...