Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Οἱ ἀναρχικοὶ µιµοῦνται τοὺς τζιχαντιστάς!

Αποτέλεσμα εικόνας για βεβηλωση καπνικαρεα
ΚΑΝΑΜΕ λόγο σὲ παλαιότερο σχόλιό µας γιὰ τὶς ἀνείπωτες καταστροφὲς τοῦ παγκόσµιου πολιτισµοῦ στὴ φλεγόµενη Μέση Ἀνατολὴ ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλάµ.
Ἀλλὰ ἔχουµε δυστυχῶς καὶ στὴν Ἑλλάδα «τζιχαντιστές», οἱ ὁποῖοι κάνουν ἀκριβῶς, ὅ,τι κάνουν καὶ τὰ καλόπαιδα τοῦ Ἰσλάµ, καταστρέφουν τὸν πολιτισµό. Πρόκειται γιὰ τοὺς «γνωστοὺς – ἄγνωστους» ἀναρχικούς, οἱ ὁποῖοι, δὲν ἀρκοῦνται στὴν καταστροφὴ µόνο τῆς δηµόσιας καὶ ἰδιωτικῆς περιουσίας, ἀλλὰ καταστρέφουν καὶ τὰ ἔργα πολιτισµοῦ. ∆εῖτε τὴν εἴδηση:

«Ἀποτροπιασµὸ προκαλεῖ ἡ εἰκόνα µνηµείων στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, ποὺ τὶς τελευταῖες ἡµέρες ἔχουν βρεθεῖ στὸ στόχαστρο βανδάλων. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συνθήµατα στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Παναγίας Καπνικαρέας, στὴν Ἑρµοῦ, καὶ στὸ Μνηµεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτη, ἄγνωστοι ἀποκεφάλισαν τὸ ἄγαλµα τῆς ἠθοποιοῦ Κυβέλης καὶ ἔβαψαν µὲ σπρέϊ τὸ ἄγαλµα τοῦ ποιητῆ Κωστῆ Παλαµᾶ καὶ τὴν προτοµὴ τοῦ Γρηγορίου Ξενόπουλου, ἔξω ἀπὸ τὸ Πνευµατικὸ Κέντρο τοῦ ∆ήµου Ἀθηναίων» (Ἱστολ. Ἑλλήνων Νέα)!
Ὁ φανατισµὸς καὶ ἡ µισαλλοδοξία, εἴτε θρησκευτικὸς εἶναι, εἴτε πολιτικός, εἴτε ἰδεολογικός, εἴτε ὁποιασδήποτε ἄλλης προέλευσης εἶναι ἐγωιστικὴ δαιµονικὴ κατάσταση, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται µὲ πράξεις µίσους, βίας καὶ καταστροφῆς. Ἐν προκειµένῳ οἱ «δικοί» µας ἀθεϊστὲς ἀναρχικοὶ «µπαχαλάκηδες», µιµοῦνται ἐπάξια τοὺς «ἔνθεους» ἰσλαµιστές.

Ορθόδοξος Τύπος 22/5/2015 


http://makkavaios.blogspot.gr/2015/05/blog-post_79.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...