Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ.

Αναφέρει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας την πρώτη ιαμβική ωδή των  Χριστουγέννων...


ᾨδὴ α'
(Χριστόν)…Ἶσν τε Πατρ, κα βροτος δοξζομεν».

 «Τούτον τον ενανθρωπήσαντα Θεόν Λόγον, δοξάσομεν ημείς, επειδή είναι ίσος και ο αυτός με τον Πατέρα και ίσος με ημάς τους ανθρώπους.
Με τον Πατέρα μεν, κατά την ουσίαν και φύσιν της Θεότητος,
με ημάς δε τους ανθρώπους, κατά την ουσίαν και φύσιν της ανθρωπότητος.»

Άρα:
 
Αν
α(Θεότητα Χριστού)= β(Θεός Πατέρας)
 και
β(Ανθρωπότητα Χριστού)= γ(Άνθρωπος)
τότε
 α(Θεός)= γ(Άνθρωπος)


Πράγματι στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού ο  άνθρωπος «θεώθηκε» κατά χάριν και κατά δωρεάν   ,έγινε «ίσος» με Τον Θεό
και εκπληρώθηκε το  καθ' ομοιωσιν" του.


Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει χαρακτηριστικά:
¨Θεός ενηνθρώπησεν ίνα υμείς θεοποιηθώμεν¨ ,
 δηλαδή έγινε ο Θεός Άνθρωπος, πήρε σάρκα ανθρώπινη για να σώσει τον άνθρωπο και να τον κάνει κατά χάριν Θεό.Αυτό είναι η «Θέωση»!


(π.Διονύσιος Ταμπάκης-Ι.Ν.Παναγίας Ναυπλίου)

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...