Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Ο αγώνας κατά των παθών

Απαλά, χωρίς βία! Αυτό ήταν μια επίμονη συμβουλή.

Τον πνευματικό αγώνα να τον κάνεις απαλά, χωρίς βία.

 Να μην πολεμάς τις αδυναμίες σου, άλλα να τις μεταμορφώνεις σε δυνάμεις.

«Όταν είναι σκοτάδι στο δωμάτιο, τι κάνεις; Πολεμάς να το διώξεις; Διώχνεται το σκοτάδι; Ανάβεις το φως και φεύγει το σκοτάδι.

Ή ψυχή εχει έναν ανθώνα κι έναν αγκαθώνα.

Μην καταγίνεσαι να ξεριζώνεις τ' αγκάθια, μόνο να ποτίζεις τον ανθώνα" όλο το νερό να το κατευθύνεις εκεί και τ' αγκάθια θα ξεραθούν».

π. Πορφύριος
 
Από Νίδας

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...