Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Ρωμέικα Οικόσημα (Byzantine Heraldry)


Οικόσημα αυτοκρατορικών οικογενειών
(Imperial families' coats of arms)

Ραγκαβέ (Rangave)
(Μιχαήλ Ραγκαβές 811-813)


Aργυροί (Argyros)
(Ρωμανός Γ' Αργυρός 1028-1034)

Δούκες (Ducas)
(Δυναστεία Δουκών 1059-1087)

Κομνηνοί (Komnenos)
(Ισαάκιος 1057-1059 , Δυναστεία Κομνηνών 1081-1185)

Άγγελοι (Angelos)
(Δυναστεία Αγγέλων 1185-1204)

Λασκαρείς (Lascaris)
 (δυναστεία Λασκάρεων 1204-1261)

Βατάτζηδες (Vatatzes) 
(Ιωάννης Γ' Βατάτζης 1222-1254)

Μεγάλοι Κομνηνοί (Great Komnenos-Empire of Trebizont)
Αυτοκρατορία Πάσης Ανατολής Ιβηρίας και Περατείας (1282-1460)

Μεγάλοι Κομνηνοί (Great Komnenos)
(Δυναστεία Μεγάλων Κομνηνών 1203-1460)

Καντακουζηνοί (Kantakouzenos)
(Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός 1341-1354)

 Παλαιολόγοι (Palaiologos)
(δυναστεία Παλαιολόγων 1261-1453)
 
 Παλαιολόγοι (Palaiologos)
Βασιλεία Ρωμαίων (1261-1453)

 Παλαιολόγοι (Palaiologos) 
Βασιλεύς της Κωνσταντινουπόλεως (King of Constantinople/ 1261-1453)

Οικόσημα άλλων αριστοκρατικών οικογενειών
(Other noble families' coats of arms)
 
Φουσκαρνάκηδες (Phouskarnakes)
Μικρουλάχηδες (Micrulaches)
Φραγκόπουλοι (Frangopoulos)

Ραούλ (Raoul)

Μπαρμπάρο (Barbaro)


Ισαάκιος Κομνηνός (Isaac Komnenos-ruler of Cyprus)
(κυβερνήτης της Κύπρου 1184-1191)

Μελισσηνοί (Melissenos)

Κορρέσιοι (Corresio)

Ραδινοί (Radinos)

Βλαττέρα (Vlattera)

Koμνηνοί (Ιταλία) (Komnenos-Italy)


Φωκάδες (Phocas)

Ροδοκανάκηδες (Rhodocanakes)

Καλλέργηδες (Callergis)

Βλαστοί (Vlastos)Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...