Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011

«εξελθόντα δε τα δαιμόνια...εισήλθον είς τους χοίρους...»

(Λουκ η΄ 33)
«εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου εισήλθον είς τους
χοίρους και ώρμησεν η αγέλη κατά του κρημνού εις την λίμνην και απεπνίγη.»


filokalia

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...