Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011

ΕΝΑΣ ΠΙΘΑΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Η ΡΩΣΙΑ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Μᾶς ἐστάλη σέ ἡλεκτρονική μορφή τό παρακάτω κείμενο. Εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον, διαβᾶστε το...


Τὸ 1947 στὴν Ἀρκτικὴ Ρῶσοι ἐπιστήμονες ἀνακάλυψαν μία ὑποθαλάσσια ὁροσειρὰ ποῦ ἔφτανε μέχρι τὴν Γροιλανδια καὶ τὴν ὀνόμασαν Λομονοσοφ. Αὐτὴ ἡ ὁροσειρὰ γεωλογικὰ εἶναι συνέχεια τῆς Σιβηρίας. Τὸ 1982 ὑπογράφτηκε στὸν ΟΗΕ τὸ διεθνὲς δίκαιό της θάλασσας ποῦ καθορίζει τὰ θέματα τῆς ὑφαλοκριπιδας στὰ 12 ναυτικὰ μιλιὰ ἀπὸ τὶς ἀκτές.

Μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιό της θάλασσας δὲν ἔχουν συμφωνήσει καὶ δὲν τὸ ἔχουν ὑπογράψει δύο χῶρες οἱ ΗΠΑ (λογω ἀρκτικῆς) καὶ ἡ Τουρκία (λόγω Αἰγαίου). Σύμφωνα μὲ τὸ δίκαιό του ΟΗΕ ἂν μία χώρα ἔχει ὑποθαλάσσια ὁροσειρὰ ἡ ὁποία εἶναι γεωλογικὴ συνέχεια μίας ἐξωτερικῆς γεωλογικῆς  διαμόρφωσης τότε ἡ ὑφαλοκριπιδα τῆς ἐπεκτείνεται μέχρι 12 ναυτικὰ μιλιὰ ἀπὸ τὸ τέλος τῆς ὑποθαλάσσιας ὁροσειρᾶς.
Ἑπομένως ἡ ὑφαλοκριπιδα τῆς Ρωσίας μὲ βάση τὸ δίκαιο φτάνει μέχρι τὴν Γροιλανδία καὶ ἔτσι ὅλη ἡ Ἀρκτική της ἀνήκει. Στὸν βόρειο πόλο ὅμως εἶναι τὸ 25% τῶν ὑδρογοναθρακων καὶ ἄρα ἡ Ρωσία ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ γίνει ἡ μεγαλύτερη ἐνεργειακὴ δύναμη τοῦ κόσμου. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποῦ δὲν ὑπόγραψαν τὸ δίκαιο οἱ ΗΠΑ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Τουρκία γνωρίζοντας ὅτι ἂν ἐφαρμοστεῖ τὸ δίκαιο δὲν ἔχει ὑφαλοκριπιδα ποῦ νὰ ἔχει κοιτάσματα δὲν τὸ ὑπόγραψε καὶ ἔθεσε ὡς αἰτία πολέμου τὴν ἐφαρμογή του στὸ αἰγαῖο. Ἑπομένως ἡ Ἑλλάδα ἂν τολμήσει νὰ τὸ ἐφαρμόσει θὰ ὁδηγηθεῖ σὲ σύγκρουση. Ἔτσι ἡ Ἑλλάδα γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξει πότε ἡ δυνατότητα νὰ ἐφαρμόσει τὸ διεθνὲς δίκαιο ὁδηγήθηκε στὸ εὐρὼ μὲ τὴν προοπτικὴ νὰ δεσμευθεῖ καὶ νὰ χάσει τὰ κυριαρχικά της δικαιώματα (μὲ ἕνα μνημόνιο ἂς ποῦμε) ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ ἔπρεπε νὰ χρεωκοπησει. οὐσιαστικὰ ὅμως οἱ εὐρωπαῖοι καὶ οἱ ἀμερικανοὶ μέσω τῆς Ἑλλάδας δημιουργοῦν τετελεσμένο γιὰ τὴν κατάργηση καὶ τὴν μὴ ἐφαρμογὴ τοῦ δίκαιου ἔτσι ὥστε καὶ ἡ Ρωσία νὰ χάσει τὴν ἀρκτική.

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποῦ ὁ Πουτιν πρόσφερε 25 δὶς δάνειο τότε ὥστε νὰ μὴν πάει ἡ Ἑλλάδα στὸ ΔΝΤ καὶ ἡ Κινα ἀλλὰ τόσα γιὰ νὰ μὴν χάσει τὴν Ἀρκτική. Γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο χρεωκοπησαμε καὶ μπήκαμε στὸ μηχανισμὸ στήριξης γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξει πότε ἡ πιθανότητα δημιουργίας τετελεσμένου στὸ Αἰγαῖο γιὰ ἐφαρμογὴ τοῦ διεθνοῦς δίκαιου ποῦ θὰ μπορεῖ ἡ Ρωσία νὰ τὸ χρησιμοποιήσει στὴν Χαγη (ὡς δεδικασμένο) καὶ νὰ κερδίσει τὴν ὑφαλοκριπιδα τῆς ἀρκτικῆς.

Ὅμως ἕνα μικρὸ κράτος ὅπως εἶναι ἡ κύπρος στὴν προσπάθειά της νὰ ἐπιβιώσει (νὰ μὴν μπλέξει στὸ ΔΝΤ) τοὺς χάλασε τὰ σχέδια. Ἔκλεισε διμερὴς συμφωνία μὲ τὸ Ἰσραηλ ποῦ ὅμως βασιζόταν στὸ διεθνὲς δίκαιό της θάλασσας. αὐτὸ ὅμως ἦταν καὶ ἡ εὐκαιρία τῆς Ρωσίας γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ διεθνοῦς δίκαιού της θάλασσας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ κατεβάζει τὸν στόλο μὲ τὸ ἀεροπλανοφόρο στὴν μεσόγειο τὸν νοέμβριο. Ὅμως αὐτὴ τὴν στιγμὴ τὸ Ἰσραηλ ἔχει παγιδευτεῖ ὅπως καὶ οἱ ΗΠΑ στὸ διεθνὲς δίκαιο ποῦ μὲ αὐτὸ κερδίζει ἡ Ρωσία τὴν ἀρκτικὴ καὶ αὐτὸ δὲν τὸ θέλουν καθόλου. Ἡ Τουρκία νιώθει ἀπομόνωση καὶ γαυγιζει. Ἔτσι εἶναι ὅλοι παγιδευμένοι. Μᾶς ἔσκαψαν τὸ λακο καὶ ἔπεσαν οἱ ἴδιοι μέσα. Ἔτσι τώρα ἡ Ρωσία γιὰ νὰ ἰσχυροποιήσει τὴν θέση της καὶ τὴν θέση τῆς κύπρου παίρνει καὶ αὐτὴ ἄδεια μὲ τὴν gazprom γιὰ ἐξορύξεις καὶ μάλιστα ἐκεῖ ποῦ οἱ Τοῦρκοι τὴν θεωροῦν δίκη τοὺς ζώνη. ὅμως ἂν γίνει αὐτὸ τέρμα ἡ ὑφαλοκριπιδα γιὰ τὴν τουρκία καὶ τέρμα ἡ ἀρκτικὴ γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ Εὐρωπαίους....

Δύο στοιχεῖα ἀκόμα ποῦ θὰ βοηθήσουν στὴν ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων:
1. Τὸ 2010 τὸ τουρκικὸ ΓΕΕΘΑ μάζεψε τοὺς καθηγητὲς πανεπιστημίων καὶ τοὺς ρώτησε ἂν τὰ κοιτάσματα στὴν ἀνατολικὴ μεσόγειο δικαιολογοῦν τὸ ρίσκο τοῦ πολέμου καὶ ἡ ἀπάντηση τοὺς ἦταν ναί.
2. Στὶς 25 ἰουλίου τοῦ 2011 τὸ ὑπεξ τῆς Ρωσίας ἔβγαλε ἐπίσημη ἀνακοίνωση ποῦ προειδοποιοῦσε τὴν τουρκία νὰ μὴν πειράξει τὴν κύπρο εἰδαλλως..........(δὲν τὸ λέω)orthodoxia-ellhnismos

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...