Δεν είμαστε εμείς οι τέλειοι, είμαστε διαφορετικοί…. κι αυτοί είναι οι άγγελοι, που ζουν ανάμεσά μας...