Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

Ἐφ᾿ ὅσον οἱ Ἀρχιερεῖς δὲν ἐζήτησαν συγγνώμην διὰ τὰ ἐμβόλια, καὶ μάλιστα δημοσίως καὶ ἐπισήμως, ὅσον δημοσίως καὶ ἐπισήμως τὰ προωθοῦσαν, τότε δὲν ἔχομε καμμίαν ἐμπιστοσύνην εἰς τὰς ἀπόψεις τους περὶ σοβαρῶν θεμάτων ποὺ ἀνακύπτουν, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι αἱ νέαι ταὐτότητες.

Ludmilla Simone

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...