Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

ΧΑΜΕΝΑ ΚΟΡΜΙΑ, ΜΑΖΕΥΤΕΙΤΕ

Βρὲ συσκοτεισμένα ὑποκείμενα, περάσαμε Διασκοτισμ...ἔ,  Διαφωτισμὸ ὡς ἀνθρωπότης καὶ φτάσαμε ἀπαισ...ἔ...αἰσίως 
στὸν 21ο αἰ. κι έσεῖς θέλετε νὰ γυρίσουμε πάλι πίσω στὸν Μεσαίωνα ;;
Ὀ κόσμος ἐξελίσσεται !! Δὲν βλέπετε τὸν Σπύρο τὸν Ἄδωνη πῶς ἄφησε πίσω του ὅλα τὰ παλαιοληθικὰ ποὺ πίστευε κάποτε;;
Δὲν ἀκοῦτε τὸν ἄνευ χαρτοφυλακίου ποὺ λένε, τὸν Δωδώνης, ποὺ πρῶτος θὰ πάῃ νὰ πάρῃ τὴν ψηφιακὴ ταυτότητα καὶ ἄς προέρχεται
ὁ ἴδιος ἀπὸ ὀπισθοδρομικοὺς κύκλους;; 
Δὲν ἀκοῦτε τὸν Μεσογαίας ποὺ πάντα πρωτοπορεῖ καὶ στεναχωριέται ποὺ σᾶς βλέπει νὰ εἶστε συνεχῶς ἀρνητὲς τῆς προόδου;;

Γιατί ἐξωγήϊνα, δαιμονισμένα καὶ ἀντίχριστα τὰ βλέπετε ὅλα;; Ἔ;; Μανία καταδιώξεως ἔχετε;;
Ἀκοῦστε τὶς φωνὲς τῆς λογικῆς καὶ παρατῆστε τὰ γεροντάκια καὶ τὶς προφητεῖες τους !!
«Θὰ ἔχει λέει ἕνα δεύτερο τσιπάκι μεγάλης χωρητικότητος ποὺ θὰ συμπληρώνει ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν καινούρια στοιχεῖα γιὰ μᾶς,
ἐν ἀγνοία μας» !! Ἔ, καί;; Τί σᾶς νοιάζει;; Τί μυστικὰ ἔχετε βρὲ χαμένα κορμιὰ ποὺ φοβόσαστε μὴν τὰ μάθουμε;;Ἔ;;
Μαζευτεῖτε στὰ σπίτια σας καὶ ἀφῆστε τὶς ὁλονυκτίες ἔξω ἀπὸ τὰ Ἀστυνομικὰ Τμήματα ! 
Μαζευτεῖτε καὶ μὴν κάνετε ἔξαλλο τὸν καλοπληρ... ἔ.. τὸν καλό μας τὸν Δημοσιογράφο ποὺ δαιμονίζ...ἔ... ποὺ ἀφιονίζεται μὲ αὐτὰ ποὺ λέτε !

Τί φοβᾶστε βρέ;; Μὴν γίνεται νούμερο καὶ ἀριθμός;; Μὲ αὐτὸ τὸ νούμερο βρὲ νούμερα, θὰ τὰ κάνετε ὅλα γρήγορα καὶ ἄνετα ! Μὲ ἔναν 
ἀριθμὸ θὰ τὰ ἔχετε ὅλα ! Τί φοβᾶστε,Ἔ;; Μήπως σᾶς ἐντοπίσουμε;; Ἄ, μπᾶ;; Καὶ ποὺ θὰ πᾶτε μὲ αὐτὴν τὴν ἀκρίβεια βρὲ κωθώνια καὶ
φοβόσαστε μὴν τὸ μάθουμε;; Καὶ μήπως  τὰ ἔξυπνα κινητά σας, αὐτὰ ποὺ σᾶς ἀποβλακώνουν, δὲν ἔχουν γεωεντοπισμό;; Καὶ τὰ μπόλια
ποὺ τόσο πρόθυμα τόσοι καὶ τόσοι κάνατε δὲν ἔχουν barcode ;; Δὲν ἀκούσατε ποὺ τὸ εἶπε ὁ Σούλας γιὰ ὅσους δὲν τὸ ξέρατε;; 
Πῶς θὰ ταξιδέψετε μὲ ἀσφάλεια, ἔ;; Καὶ πῶς θὰ εἴμαστε συμβατοὶ μὲ τὶς ὑποχρεώσεις μας ἔναντι τῆς Ε.Ε.;;;Ἔ;;Θέλετε νὰ μᾶς ἐκθέσετε;;

Ἡ Νέα Ταυτότητα θὰ βγῇ γιὰ ὅλους ὑποχρεωτικά, τελεῖα καὶ παῦλα ! Ἀλλιῶς, πρόστιμα, ὅπως σὲ κάτι «ἔξυπνους» 60 καὶ ἄνω ποὺ δὲν θέλανε 
τὰ σωτήρια μπόλια ! Χωνέψτε το λοιπόν, ὅπως χωνέψατε καὶ θὰ χωνέψετε ἄλλα καὶ ἄλλα τόσα προϊόντα τῆς προόδου !!
Ἀφεθῆτε στὸ κράτος καὶ ἀφῆστε τὰ  «Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθόμεθα » καὶ τὰ πὼς « Θὰ σᾶς πάρει ὁ γεροδιάλος ποὺ προσκυνᾶτε »
Διαόλια καὶ Τριβόλια μόνο στὴν νοσηρή σας φαντασία ὑπάρχουν ! 
Δὲν τολμᾶμε νὰ κάνουμε ἕνα βῆμα προόδου καὶ ἀμέσως οἱ ὀπισθοδρομικοὶ νὰ μᾶς φρενάρουν !

ΤΙ;;;« Ψυχὴ καὶ Χριστὸς μᾶς χρειάζεται»;; Ναί, ἔ !! Καὶ ποὺ θὰ πᾶτε χωρὶς τὸ νουμεράκι σας βρὲ νούμερα, πῶς θὰ ψωνίζετε, τί θὰ τρῶτε;; 
Πῶς θὰ δουλεύετε, πῶς θὰ μετακινῆστε, πῶς θὰ βγάζετε λεφτὰ ποὺ οἱ τράπεζες  κλείνουν σιγὰ-σιγὰ καὶ τὰ Α.Τ. Μ. ἐξαφανίζονται;; Ἔ;; 
Στὰ βουνὰ θὰ πᾶτε;; Σὲ ποιά βουνὰ βρὲ κακόμοιροι ποὺ ἔγιναν ὅλα στάχτη καὶ μπούρμπερη καὶ δὲν θὰ βρίσκετε οὔτε ἕνα ῤαδίκι νὰ φᾶτε 
οὔτε ἕναν λαγὸ νὰ ψήσετε;;Ἔ;;Ἔ;;
Τί εἴπατε;; «Τὰ ἀδύνατα παρὰ τοῖς ἀνθρώποις, δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ»;; Ἔ, δὲν τρώγεστε πιά !

Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...