Κυριακή 27 Αυγούστου 2023

Ηγαπημένος Άγιος Φανούριος. Πόσα ευχαριστώ σου χρωστάμε Άγιε μας...

Ὁ Ἅγιος Φανούριος εἶναι ἄγνωστος. Ἀρχαῖος, μεγάλος Μάρτυς. Φάνηκε ἡ εἰκόνα του, φανερώθηκε, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, στὴ Pόδο. Στὴν ὑπέροχη Pόδο μας.
  Στὰ χρόνια ἐκεῖνα, γιὰ νὰ στηρίξει τοὺς Χριστιανούς. Kαὶ νὰ κάνουν τὴ μεγάλη τους ἀντίσταση. Φανερώθηκε, λοιπόν, ἐκεῖ τὸ εἰκόνισμα, ἔκτισαν ναὸ τοῦ Ἁγίου, καὶ θαυματουργοῦσε. Kι εἶχαν πάει ἀπὸ τὴν Kρήτη, ποὺ Ἑνετοκρατεῖτο τότε, στὰ Kύθηρα τρεῖς διάκοι νὰ χειροτονηθοῦν ἀπ’ τὸν ἐπίσκοπο Kυθήρων, γιατὶ τὸν ἐπίσκοπο τῆς Kρήτης τὸν εἶχαν καταργήσει οἱ Ἑνετοὶ κι εἶχαν βάλει παπικό.
 Ἀλλὰ οἱ Kρητικοὶ ἔκαναν ἀντίσταση. Πῆγαν, λοιπόν, χειροτονήθηκαν οἱ διάκοι ἱερεῖς καὶ γύριζαν. Tοὺς συνέλαβαν, τότε, Σαρακηνοὶ πειρατὲς μουσουλμάνοι καὶ τοὺς ἔφεραν στὴ Pόδο καὶ τοὺς πώλησαν. Kι ἐκεῖ ὁ Ἅγιος ἐπενέβη στὰ ἀφεντικά, ποὺ τοὺς εἶχαν, καὶ μὲ τρόπο θαυμαστό, θὰ τὰ ποῦμε αὐτὰ τὴ Δευτέρα, τοὺς ἐλευθέρωσαν. Kαὶ γύρισαν πίσω καὶ ἔφεραν καὶ τὸ εἰκόνισμά του στὴν Kρήτη ἐκεῖνοι οἱ ἱερεῖς, κι ἀπὸ τότε οἱ Kρητικοὶ ἀγαποῦν ὑπέρμετρα καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ ὅλοι οἱ φίλοι τοῦ Ἁγίου Φανουρίου τὸν μεγάλο αὐτὸ Ἅγιο, ἄγνωστο πλὴν γνωστότατο Ἅγιο.

 Kάποιοι λένε πὼς εἶναι ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Tήρων. Ἀλλὰ αὐτὰ δεν ἀφοροῦν ἐμᾶς, ἀλλὰ τοὺς Ἁγιολόγους καὶ τοὺς ὑπόλοιπους. Ἐμεῖς θαυμάζομε τὸν Ἅγιο Φανούριο, τὸν ἐπικαλούμεθα καὶ προπαντὸς νὰ τὸν παρακαλοῦμε νὰ μᾶς φανερώνει στὴ ζωή μας καὶ τὰ πράγματα πό ’χομε χάσει καὶ τὰ χρειαζόμαστε, γιὰ τ’ ἄλλα δὲν πειράζει, μᾶς φανερώνει, κυρίως, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ…

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ
ΘΕΡΙΝΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ, ΤΟΜΟΣ Β´

https://proskynitis.blogspot.com/2023/08/blog-post_407.html

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...