Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

Δεν νικηθήκαμε στον Σαγγάριο από τους Τούρκους! Πρόδωσε η "πολιτική" - βασιλική ηγεσία

σχόλιο Γ.Θ : Κρατηθείτε και διαβάστε το...
Ίσως δεν μάθουμε ποτέ τον λόγο της προδοσίας του πρίγκιπα.
Αυτό που θα διαβάσετε είναι ο ένας λόγος της καταστροφής. Ο ανθρώπινος.
Υπάρχει όμως και άλλος. Ο Θεϊκός. Μια παράμετρος άγνωστη και ανατριχιαστική την οποία θα δημοσιεύσουμε αύριο...
Μά δέν νκηθήκαμε στόν Σαγγάριο ἀπό τούς Τούρκους!
Πρόδωσε ἡ "πολιτική"-βασιλική ἡγεσία. Μόνοι μας φύγαμε πρός τά πίσω διότι...


 
Α) Προδοτικῶς, ὁ ἀρχιστράτηγος Πρίγκηψ...., ἐκ τῆς τότε βασιλικῆς οἰκογενείας, πού ἀρχιστράτευε στήν Ἄγκυρα, μένοντας μέ ἀσφἀλεια ....ἔξω ἀπό τήν Σμύρνη (!),
α) δέν ἀπήντησε στό τηλεγράφημα τῶν Συνταγματαρχῶν Πλαστήρα καί Πάγκαλου, πού μέ ξεκούραστα τά συντάγματτά τους τοῦ ζήτησσν ἄδεια να πᾶνε στήν Ἄγκυρα (ἀφοῦ οἱ Ἐγγλεζοι παρενέβησαν ὥστε νά μήν καταλάβουν τήν Κωνσταντινούπολη - τό τηλεγράφημα τοῦ τό πῆγε ὁ μέχρι τότε "βασιλικός" λοχαγός Γονατᾶς), καί
β) 2 ὧρες μετά, ἔδωσε διαταγή γενικῆς ὑποχωρήσεως (ὅπως ἔδειξε ἡ συνέχεια, ἐκτελοῦσε σχέδιο τῶν 'Εγγλέζων-Κεμάλ), καί
Β) Ὁ Ἑλληνικός στρατός ὑπάκουσε στίς προδοτικές ἐντολές του, καί χωρίς οὐσιαστική ἡγεσία, χωρίς ἐντολές συντεταγμενης ὑποχωρήσεως, ἄρχισε ἄτακτη ὑποχώρηση....
(Ὁ Γονατάς ἔγινε ἕνεκα τούτου τοῦ περιστατικοῦ, "Βενιζελικός")
Ἄρα,
Δέν μᾶς νίκησαν οἱ ἄνανδροι Τοῦρκοι στρατιῶτες, μέ τούς σφαγεῖς ἀτάκτους τους, ἔξω ἀπό τήν Ἄγκυρα.
Ἡ "νομότυπη" ὑπακοή τῶν στρατιωτικῶν μας, σέ προδοτική ἡγεσία ἐπί τοῦ στρατοῦ μας, μᾶς νίκησε.
Τά ἀνωτέρω ἀναφερόμενα στό σχόλιό μου, εἶναι πλήρως τεκμηριωμένα ἀπό τόν Γιάννη Καψῆ, ὡς τέως Ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν.


Πηγή σχόλιου

συμπληρωματικό σχόλιο T.I : Γ) μᾶς νίκησε ἡ πείσμων καί προδοτική ἄρνηση τοῦ Ἀρμοστή τῆς Σμύρνης Ἀρ. Στεργιάδη πρός τούς κατοίκους της καί τόν Χρυσόστομο Σμύρνης νά συνταχθοῦν σέ ἔνοπλη πολιτοφυλακή, γιά νά ἀντιμετωπίσουν τούς ἀτάκτους τούρκους τσέτες, πού θά ἔρχόταν σέ λίγο, γιά νά σφάξουν τόν Ἑλληνικό Πληθυσμό.

Δ) μᾶς νίκησαν ὅσοι "Ἕλληνες" ψήφισαν τόν προδοτικό Νόμο 2870/16.7.1922 πού ἐξέδωσε ὁ Βασιλέας Κωνσταντῖνος ἕνα μήνα πρίν τήν Καταστροφή, Ὁ Ὁποῖος νόμος ἀπαγόρευε στά ἑλληνικά πλοῖα κάθε μεταφορά προσφύγων στήν Ελλάδα!!!
Ἡ ἱστορία αὐτή γράφεται γιά νά διδαχθοῦμε καί νά μήν ἀνεχθοῦμε ποτέ ὡς λαός νά ξαναπάθουμε τά ἴδια.
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι παρόμοιες προδοσίες ἐπαναλήφθηκαν τό 1974 στήν Κύπρο καί τό 1996 στά Ίμια, λόγῳ "νομότυπης" ὑπακοῆς τῶν στρατιωτικῶν μας, σὲ προδοτικές ἡγεσίες...

https://www.tideon.org

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...