Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Ποιος είναι ο Σαλαθιήλ, ο Ιεγουδιήλ, ο Βαραχιήλ;

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

Άγγελοι απαστράπτοντες, όβρυζότεροι χρυσού,
επτά αρχάγγελοι, οι ανώτατες τάξεις των Ασωμάτων:
Μιχαήλ, ή ρομφαία κατά των εχθρών- αποδίδει τη δίκαιη άντίδοση στους Θεομάχους.

Γαβριήλ, ό αγγελιαφόρος της ενανθρωπήσεως τού Θεού- ό θαυμαστός διαμεσολαβητής της σωτηρίας των ανθρώπων.

Ραφαήλ, πυρφόρος σαν άλλος ήλιος, καθυπουργεί την Αγία Τριάδα-είναι ό ταχύς θεραπευτής μυρίων Ανθρωπίνων δεινών.

Ούριήλ, ακτινοβόλο φως τού Θεού, φωταγωγεί ευτόνως τις ανθρώπινες ψυχές.

Σαλαθιήλ, ό διαβιβαστής των προσευχών- τις οδηγεί στον Θρόνο τού Θεού.

Ίεγουδιήλ, ό μεγαλύνων τον Παντοδύναμο, προτρέπει σε δοξολογία τούς πιστούς.

Βαραχιήλ, ό διανέμων στους ανθρώπους, σύμφωνα με τις ανάγκες ενός εκάστου, τις ευλογίες τού Θεού!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...