Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

Ηλίας Βρεττός: "Ο Θεός μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και να είστε σίγουροι ότι θα την εκμεταλλευτώ για να γίνω καλύτερος άνθρωπος"

Φωτεινό παράδειγμα

Ἕνα περιστατικὸ ποὺ ξεχώρισε πρόσ­φατα μέσα στὸ πλῆθος τῶν καθημερινῶν εἰδήσεων τοῦ ἠλεκτρονικοῦ Τύπου, ἀναφέρεται σ᾿ ἕναν Ἕλληνα καλλιτέχνη: «Ἔπειτα ἀπὸ δύο χειρουργεῖα καὶ 15 ἡμέρες νοσηλείας ὁ Ἠλίας Βρεττὸς πῆρε ἐξιτήριο ἀπὸ τὴν κλινικὴ ὅπου νοσηλευόταν, μετὰ τὸ σοβαρὸ τροχαῖο ἀτύχημα στὸ ὁποῖο ἐνεπλάκη. Ὁ δημοφιλὴς τραγουδιστής, κατὰ τὴν ἔξοδό του, στάθηκε ὄρθιος γιὰ νὰ μιλήσει στοὺς δημοσιογράφους, ἐνῶ δὲν μπόρεσε νὰ κρύψει τὴ συγκίνησή του καὶ νὰ συγκρατήσει τὰ δάκρυά του. “Θαῦμα τὸ ὅτι σώθηκα, καὶ εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ ὅτι στέκομαι στὰ πόδια μου αὐτὴ τὴ στιγμή”. Ἐπίσης εὐχαρίστησε τὸν κόσμο ποὺ στάθηκε στο πλευρό του, ἀλλὰ καὶ τοὺς γιατρούς του».

Περιέγραψε μὲ λίγα λόγια πῶς συνέβη τὸ ἀναπάντεχο ἀτύχημα, καὶ τόνισε συγκινημένος: «Ξεκινᾶ μιὰ καινούργια ζωὴ γιὰ ἐμένα σήμερα. Ὁ Θεὸς μοῦ ἔδωσε μιὰ δεύτερη εὐκαιρία καὶ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ τὴν ἐκμεταλλευτῶ γιὰ νὰ γίνω καλύτερος ἄνθρωπος».

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἕνας σύγχρονος καλλιτέχνης ἐκφράζει μὲ εἰλικρίνεια τὴν πίστη του στὸν Θεό. Ὅμως ἡ περίπτωση τοῦ τραγουδιστῆ Ἠλία Βρεττοῦ εἶναι ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακή. Διότι ἀποκαλύπτει αὐθόρμητα τὴ βαθιά του πίστη στὸν παν­τοδύναμο Κύριο, τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς Αὐτὸν καὶ τὴ σταθερὴ ἀπόφασή του νὰ ζήσει πλέον «μιὰ καινούργια ζωὴ» μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ θαρραλέα αὐτὴ δήλωση ἀποτελεῖ ἀξιέπαινη ὁμολογία. Γι᾿ αὐτὸ εὐχόμαστε τὸ φωτεινὸ αὐτὸ παράδειγμα νὰ βρεῖ καὶ ἄλλους μιμητές.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...