Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τὴν Κυριακὴ 22 Μαΐου και ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσουν:
• ὁ στρατηγὸς Ταμουρίδης Νικόλαος, ἐπίτιμος Α’ ὑπαρχηγὸς τῆς Γ.Ε.Σ,

• ὁ Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης, ἐκπαιδευτικὸς-δημοσιογράφος καὶ
• ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος – κοινωνιολόγος, μὲ θέμα:
«Ἡ γενικὴ παράλυση τῆς χώρας καὶ τρόποι θεραπείας».

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ανακοινώσεις | ΕΠΑΛΞΕΙΣ, Ορθοδοξία - Παιδεία - Κοινωνία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...