Η ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ
Ἕλληνες μή ξεχνᾶτε τό Καστελόριζο, τό Καστελόριζο εἶναι Ἑλληνικό!
(1898- 13 Μαΐου 1982)