Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Ἀνεπιθύμητοι ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους οἱ ἀφορισμένοι…

 

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 29.5.2023 (ν. ἡμ.)

Τῆς Ἁγίας Θεοδοσίας

και  Ἡμέρα Ἁλώσεως

τῆς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ


Αφορισμένε  νὰ  μὴν τολμήσεις νὰ πατήσεις τὸ πόδι σου στὸ  Ἅγιον Ὄρος ...

Μὴν προσδοκᾷς μὲ τὸ ὑποκριτικὸ προσκύνημά σου στὸν Ἅγιο Τόπο μας νὰ προσελκύσεις ψηφοφόρους....

Τὸ μόνο ποὺ θὰ μαζέψεις  εἶναι κατάρες γιὰ τὸ ἀντίχριστο φρόνημά σου, ποὺ τόλμησες καὶ ἔκλεισες τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας μας στὴν περίοδο τῆς ψευτο-ἐπιδημίας, τοῦ  κορώνα-ἰοῦ (covid-19).

Ἐπίσης, τὸ  ἴδιο καὶ   γιὰ τὰ ἐθνικὰ προδοτικὰ ἔνστικτά σου, καί στοὺς πάντες πλέον ἐκδηλωμένα ...

Μὲ τὴν σιωπηλὴ   ἢ σιωπηρὴ ἀποδοχὴ τῆς προδοτικῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ... δηλαδὴ προδίδοντας τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, ἀσεβῶντας καὶ ἀσελγῶντας στὸ αἷμα τῶν  χιλιάδων θυσιαζόντων καὶ   ἡρωϊκῶς  πεσόντων μαχομένων  στοὺς  ἀπελευθερωτικοὺς  Βαλκανικοὺς ἀγῶνες....

Μαζὶ μὲ τὴν ἄλλη προδοτικὴ πολιτικὴ μαριονέτα, τὴν ἀνεκδιήγητη τσούπρα.... καὶ τὴν μέλλουσα ὑποβόσκουσα ἐθνικὴ  προδοσία  τοῦ Ἑλληνικοῦ  Αἰγαίου , Θράκης,  Κύπρου καὶ  Βορείου Ἠπείρου  μας.....

Ἐπίσης, προσωπικὰ εὐθύνεσαι γιὰ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες (π.χ. τραγωδία τῶν Τεμπῶν) μὲ τὸ νὰ μολύνεις ἐκβιαστικὰ πλῆθος - ἑκατομμύρια- Ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ   τὰ   ψευτοσκευάσματα,    τὰ  δῆθεν ἐμβόλια.....   ( παραγόμενα, ἐπιβεβαιωμένα ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς φαρμακοβιομηχανίες, ἀπὸ ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταροσειρές,  ΗΕΚ-293.....).

Τίς ἀντισυνταγματικὲς ἐνέργειες, τὰ παράνομα   κλεισίματα – lockdown- τῶν ἀνθρώπων ,   ποὺ ἐπιδείνωσαν πλῆθος ἀσθενειῶν, ἐπιφέροντας πληθώρα θανάτων, μέχρι ψυχικῶν νόσων καὶ αὐτοκτονιῶν.....

Καὶ τόσα ἄλλα δεινὰ ποὺ ἐπέφερε στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία ἡ τετραετὴς διακυβέρνησή σου μὲ   "εὐλογίες" τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ καὶ τῆς  ἀντίχριστης   σκοτεινῆς   μασονίας καὶ τὰ καρτὲλ τοκογλυφικῶν διεθνῶν τραπεζῶν Ρουθτσαΐλντ- Rothschild  και Ροκφέλερ- Rockefeller,  κατακλέβοντας μέχρι καὶ τίς πρῶτες κατοικίες  700.000 καί πλέον Ἑλλήνων μὲ τὴ συγκατάθεση τοῦ κυνοβουλίου...

Φυσικὰ συνυπεύθυνοι εἶναι καὶ οἱ διοικοῦντες ρασοφόροι τῆς ἐπιστασίας ποὺ σὲ κάλεσαν κυριολεκτικὰ τελευταῖες ἡμέρες τῆς ὑπηρεσίας τους καὶ χωρὶς ἐπίσημη ἀπόφαση συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας Ἁγίου Ὄρους κατὰ παράβαση τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους  (Κ.Χ.Α.Ο.)  ...!!!

Οἱ πάντες πλέον ἀποκαλύπτονται γιὰ τίς σκοτεινὲς ἀποφάσεις καὶ ἐνέργειες τους, ἐκτὸς καὶ ἐντὸς Ἁγίου Ὄρους....

Παραινετικὴ  ὑπόδειξις :

Ἐφ' ὅσον εἶσαι ἀκόμη ἐν ζωῇ νὰ τακτοποιήσεις μὲ εἰλικρινῆ μετάνοια καὶ συγνώμη γιὰ ὅλα,  τὰ ὅσα ἐγκλήματά  σου ἐναντίον τοῦ ἔνδοξου Ἑλληνικοῦ ἔθνους μέσῳ τοῦ   π.  Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.Ἀμβροσίου  γιὰ τὸν ἀφορισμὸ  ποὺ σοῦ   ἐξαπέστειλε   σύμφωνα μὲ τοὺς Ἁγίους Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ποὺ  εἶναι ἐγκυρότατος  καὶ   ἐν  πλήρῃ  ἰσχύ....

Ἀλίμονο σου ἐὰν φύγεις ἀφορισμένος ἀπὸ τὴν πρόσκαιρη   αὐτὴ   ζωή....

Ἐὰν πραγματικὰ μετανοήσεις μὲ εἰλικρίνεια ὁ Φιλάνθρωπος Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, νὰ εἶσαι σίγουρος, θὰ σὲ συγχωρέσει  διά  πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων μας,  ὅπως καὶ τὸν   ἴδιο τὸν διάβολο-σατανᾶ....

Εὔχομαι νὰ βρεῖς τὸν εἰλικρινῆ δρόμο μετανοίας καί  ἐξομολογήσεως....

Ἁγιορείτικη Κελλιώτικη Φωνή.

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...