Σάββατο 27 Απριλίου 2019

ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ-ΑΨΙΝΘΟΣ ΤΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ;

8ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης αναφέρεται ότι: «8:10 Και ο τρίτος αγγελος εσάλπισεν. και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας καιόμενος ως λαμπάς, και έπεσεν επί το τρίτον των ποταμών και επί τας πηγάς των υδάτων. 8:11 και το όνομα του αστέρος λέγεται ο Αψινθος. και εγένετο το τρίτον των υδάτων εις άψινθον, και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων, οτι επικράνθησαν.» 
περισσότερα...

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...