Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

«Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό τρεις μέρες γρηγορώτερα από τους Χριστιανούς»


«Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό 3 μέρες γρηγορώτερα από τους Χριστιανούς» (Συλλογή Καντιώτη)

Αυτολεξεί επαναλαμβάνεται η προφητεία αυτή στην συλλογή του Καλυβόπουλου:

«Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό τρεις μέρες γρηγορώτερα από τους Χριστιανούς» (συλλογή Καλυβόπουλου).

Το αλβανικό χειρόγραφό διατυπώνει ως εξής την προφητεία:

«Οι Τούρκοι θα το καταλάβουν τρεις ημέρας γρηγορώτερα αππο τους Χριστιανούς» (Συλλογή του Αλβανικού χειρόγραφου).

Η παραλλαγή της συλλογής του Καλυβόπουλου με την λέξη «μάθουν» διαφοροποιεί κάπως την έννοια του νοήματος της προφητείας. Επίσης η προφητεία από την συλλογή του Αλβανικού χειρόγραφου δεν έχει την λέξη μυστικό:

–«Θα μάθουν το μυστικό» (Συλλογή Καλυβόπουλου)

–«Θα το καταλάβουν» (Συλλογή του Αλβανικού χειρόγραφου)

Το μυστικό ή θα διαδοθεί και θα φτάσει πρώτα στους Τούρκους και ύστερα στους Χριστιανούς, θα διαρρεύσει δηλ., ή θα ειδοποιηθούν οι Τούρκοι, πιθανώς από συμμάχους τους, για κάποιο γεγονός που θα λάβει χώρα και εκδηλουμένου του γεγονότος θα το μάθουν οι Χριστιανοί. Πιθανώς να πρόκειται για κάποια πολεμική σύμπραξη.

Η λέξη «Χριστιανοί» δεν ειδικεύει καμιά εθνικότητα. Δεν μιλάει για Έλληνες.

Η προφητεία του Αλβανικού χειρόγραφου μιλάει για ταχυτέρα αντίληψη των Τούρκων, γεγονότος, το οποίο ασφαλώς ενδιαφέρει Τούρκους και Χριστιανούς, που όμως οι Χριστιανοί θα το αντιληφθούν τρεις μέρες αργότερα.

Αναδεύοντας τα μέχρι τώρα ιστορικά γεγονότα δεν νομίζω πως μπορώ να σταθώ σε κάποιο σημείο για να βρω εκπλήρωση της προφητείας αυτής.

Γι’ αυτό τοποθετώ την προφητεία σ’ αυτές που ακόμα δεν έχουν επαληθευτεί χρονικά.
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΙΤΕ: ⇒ ΕΔΩ

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...