Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Γιατί ἄθεοι ὑπερασπίζονται τό ἰσλάμ καί πολεμοῦν τόν χριστιανισμό;

Ἔχεις σκεφθῆ ποτέ…
…τὸ γιατί οἱ ἄθεοι Μαρξιστές Ἀριστεροί… «κόπτονται» τόσο πολύ γιά τὸ «Ἰσλάμ», δηλαδὴ τὴν «θρησκεία» τῶν λαθρο-ἐποίκων, τοὺς ὁποίους φέρνουν καὶ ἐγκαθιστοῦν στὰ σπίτια ποὺ «κατάσχουν» (κλέβουν) ἀπό ἐσέναν, γηγενή βλακᾶκο (ἐπίσης θρησκευόμενε);…
Ἡ ἀπάντησις στὸ παραπάνω ἐρώτημα, εἶναι ὅτι ὅπως ἀκριβῶς ἐπιτάσσουν τὰ Ἀφεντικὰ τῶν Ἀριστερῶν Μαρξιστῶν (καὶ ἐν γένῃ ὁλοκλήρου τοῦ «πολιτικοῦ συστήματος») δηλαδὴ οἱἙβραῖοι σιωνιστές, οἱ ὁποῖοι Ἐλέγχουν καὶ Κυβερνοῦν τὴν (πρῴην) «Εὐρώπη», τὶς Η.Π.Α. καί, γενικότερα (κυρίως) τὴν «Δύση», ἐπιθυμοῦν τὴν βαθμιαία κατάργηση τῆς λευκῆς φυλῆς (πῶ πωωωῶ «ῥατσισμός»…), μέσῳ τῆς ἐπιμειξίας, μὲ τὶς σημαντικὰ κατώτερες νοητικὰ καὶ εὐκολότερες στὸν «χειρισμό» φυλὲς τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, τὴν δημιουργία μίας νέας «καφετιᾶ» ψευδο-φυλῆς, ἡ ὁποία ἀφ’ ἑνὸς δὲν θὰ ἔχη αἴσθηση «Πατρίδος» καί, φυσικά, θὰ εἶναι μειωμένης ἔως μηδενικῆς ἀντιστάσεω στήν, σὲ λίγες δεκαετίες, παντελοῦς καταργήσεως τῆς ἀνθρωπότητος, δηλαδὴ τοῦ «Homo Sapiens Sapiens», ὅπως τὴν γνωρίζουμε ἕως σήμερα… 


Κι ὄλα αὐτὰ γιὰ νὰ φέρουν στὴν θέση του τὸν «Μετά-ἄνθρωπο», ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι ἔνα ἄβουλο καὶ κεντρικὰ ἐλεγχόμενον «ὄν», μισὸ ὀργανικὸ καὶ μισὸ Μηχανικό, μὲ Τεχνητὰ μέρη….

Μορφεὺς Πλάτων

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...