Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

Ας ψάλλουμε σήμερα μαζί με τους αγγέλους: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία»

Ας πᾶμε, ‘Αδελφοί, στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ὡς ἀκόλουθοι τοῦ ἀστέρος τῆς πίστεως, γιά νά προσκυνήσουμε τό θαῦμα πού ἐπιτελέσθηκε.
Θά συναντήσουμε μία μικρή σπηλιά, θά ἰδοῦμε μέσα τήν Παρθένο καθισμένη, θά ἰδοῦμε δίπλα τήν μορφή τοῦ γέροντος καί σεβαστοῦ δικαίου ‘Ιωσήφ, θά ἰδοῦμε τήν φάτνη μέ τά ἄχυρα δίπλα τουςὅ . καί ὦ τοῦ θαύματος!ὅ τό Θεῖον Βρέφος σπαργανωμένο μέσα στήν φάτνη
περισσότερα...

Τα θυμάσαι τα αδέρφια σου;

Έχουμε να γράψουμε ιστορία ακόμη...