Ἅς ἀνοίξουμε τά φτερά μας καί ἄς πετάξουμε ψηλά – πρός τή Θέωση